Rozhovor s dobrovolnicí ze Španělska

Během distanční výuky zpracovala studentka 4.C Anna Mencnerová ve spolupráci se spolužáky rozhovor s dobrovolnicí Carmen López Fortún. Ta nám v uplynulém školním roce pomáhala s výukou španělského jazyka.

Rozhovor je veden ve španělštině. Ve videu jsou k dispozici české titulky.