Články ze dne 6. 6. 2022

Nejlepším němčinářem v České republice je Jakub Kijonka

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhlo online ústřední kolo Konverzační soutěže v němčině, do kterého se svými výbornými výkony v okresním a krajském kole probojoval Jakub Kijonka z 3. D.

Prezentací na téma Ideály a problémy mládeže, zvláštní životní momenty a nové trendy v životním stylu (Ideale und Probleme der Jugend, Besondere Lebensmomente, Neue Trends im Lebensstil) a v následném rozhovoru i tentokrát porotu přesvědčil o svých mimořádných znalostech němčiny a s plným počtem bodů obsadil vynikající první místo.
Porota posuzovala nejen jazykový projev, ale také kreativitu a originalitu prezentace, v konverzační části soutěže se hodnotilo jasné a srozumitelné vyjádření se k zadané problematice a schopnost obhájit svůj názor. 

K zaslouženému úspěchu blahopřejeme!