Články ze dne 14. 6. 2022

Úspěchy v soutěžích časopisu Ready

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení soutěží časopisu Ready a my jsme se dočkali pěkných výsledků. S časopisem pracují žáci 1.A a 2.A v hodinách anglického jazyka a je výborným doplňkem našich učebnic. V každém časopise redaktoři připraví nejen zajímavé články, poslechy, kvízy, ale i soutěž zaměřenou na slovní zásobu, logické uvažování i procvičování tvoření vět a krátkých článků. 

V letošním roce porotu zaujaly práce Radka Samohyla 1.A na téma At the Wax Museum v listopadovém čísle, Anny Gluzové 2.A na téma Wild Boar v prosincovém čísle a Puzzle Time Beáty Ponczové 1.A v lednovém čísle.

Vítězkám gratulujeme a ostatním žákům těchto tříd děkujeme za příspěvky do soutěží.

The Best Reader v 1.A

Všichni žáci 1.A se zapojili do čtenářské soutěže, která měla čtyři kola a dva bonusové úkoly. Od března do června žáci každý měsíc přečetli jednu anglickou knihu a poté vyplnili test o znalostech děje, postav, vymýšleli názvy knih a součástí byla vždy i krátká slohová práce. Bodování probíhalo po každém kole i dvou bonusech, ale teprve teď známe konečné výsledky.

1.místo – Eliška Zielinová
2.místo –  Iva Hubáčková
3.místo – Agáta Dziková

Vysokého počtu bodů dosáhli také Matěj Szotkowski, Eliška Sikorová, Lída Kocerová a Adéla Kostková.
Všem děkujeme za účast a doufáme, že alespoň někteří budou v četbě anglických knih pokračovat.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2022

Po dvou letech se opět vrátilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení do divadelního sálu Kulturního domu Trisia . V letošním roce jsme se loučili s třídami 4.D a 4.E a 6.C – poslední třídou šestiletého studia, které na našem gymnáziu bylo zahájeno před 31 lety. Předávání zahájil pěvecký sbor gymnázia pod vedením paní Vlasty Liberdové s účastí zpěváků i z řad vyučujících. Slavnostní večer slovem provázela paní Lucie Lomozíková. Projevy význačných osobností, ceremoniál předávání maturitních vysvědčení a stipendií SRPG si můžete prohlédnout ve videozáznamu níže. 

Tým „Pain(t) and Ride“ na expedici DofE

Dne 31. 5. 2022 jsme se vydali s koly na 3 dny do Lednicko-Valtického areálu. První den jsme jeli vlakem do Břeclavi a odtamtud směrem ke kempu Apollo, kde proběhl první pád našich členů týmu a taky kde jsme byli během expedice ubytovaní. Po zdlouhavém boji se stany jsme vyrazili na první pouť okolo areálu. Večer se nám povedlo trochu připálit špagety a po 41 km jsme všichni brzo ulehli. Cílem druhého dne byla první část našeho jména týmu – malování. Vyrazili jsme z kempu a zjistili, že Zuzka má píchlou duši. A tak jsme museli ještě vyřešit tento problém a pak už jsme konečně mohli s hodinovým zpožděním pokračovat . Jeli jsme k Lednickému zámku a tam si vybrali poklidné místo pro naše tříhodinové tvoření. Když naše díla, kterým by i Picasso mohl závidět, byla suchá, jeli jsme se na otočku podívat do Valtic. Večer jsme si udělali rajskou, která se už nepřipálila a za zvuku agresivního deště šli spát. Třetí den jsme opět začali výletem do Lednic, kde jsme se dvě hodiny zdrželi ve skleníku a v zahradách a pak jsme rychle spěchali sbalit stany, abychom stihli vlak zpátky. V plánu byly dva přestupy. První vlak jsme stihli. Ten druhý už ne. Po hodině smlouvání s paní u pokladny jsme nějakým záhadným způsobem dostali místa v plném vlaku, ale to nám nevadilo a uskutečnili jsme cestu usazením se na zemi. Po tomto jsme třetí vlak (díkybohu) stihli naprosto v pořádku a všichni se dostali domů bezpečně.

Eliška Hubáčková, Helena Szurmanová, Michaela Hamroziová, Roman Czeczotka, Vendy Szczotková, Veronika Raszkova a Zuzana Sikorova a úžasní Petr Kalinec a Libuše Kohutová