Články ze dne 1. 6. 2022

Terénní cvičení z botaniky

Poslední májové dny se účastnili studenti 5. A a 1.E terénního cvičení z botaniky. Tradičně jsme si prošli naučnou stezku Jahodná a měli jsme letos štěstí i na právě kvetoucí zástupce z čeledi vstavačovitých. Během procházky jsme nasbírali a určili kolem padesáti zástupců rostlin, povídali jsme si o zajímavostech a případných léčivých účincích jednotlivých druhů. Na vrcholu kopce pak kromě svačiny nastalo horečnaté opakování, které bylo zakončeno poznáváním rostlin na známky. Počasí nám přálo, okolní příroda byla krásná, společný čas mimo školní lavice byl velmi příjemný a nabízel i prostor pro vzájemné sdílení. Studenti se už  těší na další terénní cvičení, které se příští rok bude zaměřovat na zoologii a proběhne v ZOO Ostrava.