Články ze dne 26. 6. 2022

První pomoc – projektový den

Poslední dny školního roku už nikoho nebaví sedět v lavicích. Proto jsme spojili příjemné s užitečným a pro studenty 1. D, 1. E a 5. A připravili projektový den. Všichni studenti postupně prošli 6 stanovišti, na kterých se dověděli základní informace o první pomoci, které si také hned vyzkoušeli. Procvičili si například techniky obvazování, resuscitaci nebo přenos raněného. Na dvou stanovištích se odreagovali při střelbě ze vzduchovky nebo při hodu granátem na cíl. Doufáme, že se aktivity studentům líbily a že jsme tak založili novou tradici.