Články z kategorie Německý jazyk


Nejlepším němčinářem v České republice je Jakub Kijonka

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhlo online ústřední kolo Konverzační soutěže v němčině, do kterého se svými výbornými výkony v okresním a krajském kole probojoval Jakub Kijonka z 3. D.

Prezentací na téma Ideály a problémy mládeže, zvláštní životní momenty a nové trendy v životním stylu (Ideale und Probleme der Jugend, Besondere Lebensmomente, Neue Trends im Lebensstil) a v následném rozhovoru i tentokrát porotu přesvědčil o svých mimořádných znalostech němčiny a s plným počtem bodů obsadil vynikající první místo.
Porota posuzovala nejen jazykový projev, ale také kreativitu a originalitu prezentace, v konverzační části soutěže se hodnotilo jasné a srozumitelné vyjádření se k zadané problematice a schopnost obhájit svůj názor. 

K zaslouženému úspěchu blahopřejeme!

Od Schönbrunnu po Prátr aneb Jak jsem zažila Vídeň

Náš dvoudenní výlet do Vídně započal na nádraží Třinec centrum v nekřesťanských pět hodin ráno. Cesta vlakem nám uběhla rychle a do Vídně jsme dojeli s hodinovou rezervou. V hostelu Hütteldorf jsme si nechali zavazadla a vydali jsme se odškrtnout první položku z našeho seznamu – zámek Schönbrunn.

Gloriette

Každý z nás si připravil k přidělené památce výklad, v Schönbrunnu jsme si ho vyslechli díky dešti pod zámeckým podloubím a poté jsme se vydali na procházku parkem. Počasí se brzy umoudřilo a navštívili jsme i Gloriette, kavárnu na kopci, ze kterého jsme mohli obdivovat celou Vídeň. Hlavním dopravním prostředkem pro nás bylo metro. Tentokrát nás dovezlo na Stephansplatz, kde jsme si prohlédli vnitřek katedrály Stephansdom a měli jsme rozchod.

 

Park Schönbrunn

Tramvají jsme později dojeli do zámku Belvedere, kde jsme si mohli prohlédnout mnoho uměleckých děl, jako je například Der Kuss (Polibek) od Gustava Klimta nebo dočasnou výstavu děl Salvadora Dalího.

 

Po kulturní části programu nastal konečně ten mnohými očekávaný okamžik, návštěva Prátru. Osobně jsem navštívila pět atrakcí a jedna na mě zapůsobila tak, že jsem na ni šla dokonce třikrát. Šlo o hutnickému kladivu podobnou atrakci jménem Black Mamba. Také horské dráhy byly úžasné a volný pád s nádherným výhledem na Vídeň mi utkvěl v paměti.                    

 

Prátr

Druhý den jsme dopoledne strávili návštěvou muzea Naturhistorisches Museum, kde jsme zhlédli rozsáhlé expozice o vzniku života na Zemi, lidského vývoje a také velkou sbírku minerálů. Na dobu oběda jsme měli volno v Mariahilfer Straße – což je Mekka všech shopaholiců – kde jsme se mohli nejen poprocházet. Po nákupech jsme vyrazili do druhého muzea Kunsthistorisches Museum, kde jsem narazila na milého průvodce, který mi povyprávěl nejen o svém životě, ale hlavně o krásné zlaté expozici hodinových strojů. Den a bohužel i celou exkurzi jsme zakončili návštěvou Kapucínské hrobky, kde jsme byli tak říkajíc v jedné místnosti se samotnou Marií Terezií.
V noci na čtvrtek kolem jedenácté jsme nakonec úspěšně dorazili na nádraží v Třinci a za všechny mohu říct, že jsme maximálně spokojeni. Děkujeme p. Pastorkové a p. Heczkovi za odvahu, že to s námi zkusili na noc, a dokonce do Vídně.
                                                                                                                                                        text, foto: K. Klusová, 6. A

 

 

   video                                                              

                                        foto: Z. Bojková, L. Gazdová, V. Pastorková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jakub Kijonka první v kraji v Konverzační soutěži z němčiny

Před velikonočními prázdninami nás ještě zastihla výborná zpráva – Jakub Kijonka v krajském kole Konverzační soutěže v němčině obsadil vynikající první místo a 12. května 2022 bude naši školu reprezentovat v celostátním kole soutěže v Praze.
K tomuto zaslouženému úspěchu blahopřejeme a budeme držet palce.

Může jít o obrázek 1 osobě a knize

Nácvik německé výslovnosti

V cizím jazyce je důležité naučit se správnou výslovnost. Pokud byste se chtěli zdokonalit v německém jazyce, dobrou příležitost nabízí aplikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 http://vyslovnostnemciny.ff.cuni.cz/
Kromě cvičení na výslovnost zde najdete také informace o transkripci nebo nejčastějších chybách, kterých se Češi ve výslovnosti dopouštějí.

 

 

Němčináři úspěšní v okresním kole

Ve čtvrtek 3. 3. 2022 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v němčině, ve kterém naši školu reprezentovali J. Kijonka a K. Bugajová, oba velmi úspěšně. K. Bugajová obsadila pěkné druhé místo, J. Kijonka s přehledem zvítězil a v dubnu ho čeká krajské kolo v Ostravě.
Blahopřejeme!

Konverzační soutěž v němčině – výsledky školního kola

V tomto týdnu se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v němčině. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: kategorie II B je určena ročníkům víceletých gymnázií, které odpovídají 8. a 9. třídě ZŠ,  kategorie III A je pro 1. – 3. ročník SŠ. V úterý 15. 2. 2022 proběhla poslechová část soutěže, ve středu pak následovala ústní část, ve které žáci popisovali obrázek a konverzovali s porotou na vylosované téma. 
Výsledky kategorie II B
1. místo Klára Bugajová
2. místo Tereza Kostková
3. místo Tuan Ngoc Nguyen Trong

Výsledky kategorie III A
1. místo Jakub Kijonka
2. místo Zuzana Bojková
3. místo Veronika Sarah Wapieniková

K. Bugajová a J. Kijonka postupují do okresního kola, které se uskuteční 3. 3. 2022 ve Frýdku-Místku.

Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

Úspěch Sarah V. Wapienikové v překladatelské soutěži

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 vyhlásila FF UP Olomouc výsledky fakultního kola překladatelské soutěže, kterého se zúčastnili také studenti našeho gymnázia. Velký úspěch si může připsat Sarah V. Wapieniková (3. D), která překládala texty z němčiny (odborný a umělecký) a z 81 účastníků obsadila krásné 5. místo, získala tak čestné uznání. 
Máme radost a blahopřejeme!
 
Hodnotila se:
1) Věcná správnost (adekvátní převod do cílového jazyka)
2) Gramatická správnost (včetně interpunkce)
3) Styl (dodržení žánrově-stylistického ladění textu)
4) Koherence textu (soudržnost textu jako celku a jeho plynulost)

Příklad překladu uměleckého textu:

Wird mein enorm fitter Körper ebenso auf dem Pflaster zerplatzen wie ein weißer, dicker,
untrainierter Verliererleib; Oder wird er abprallen, in die Luft federn? Das frische Jahrtausend
hatte eine Überschrift. Sie hieß. ADHS. Kursiv darunter stand: Wir ordnen den Scheiß jetzt
neu.
Rozmázne se moje skvěle vytrénované tělo na asfaltu stejně jako bílá, tlustá, ochablá
tělesná schránka nějakého lůzra? Nebo se pružně odrazí do vzduchu? Nové milénium mělo
titulek. Zněl: ADHD.
A pod tím kurzívou stálo: Teď ten bordel překopeme.

Příklad překladu odborného textu:

Makrosilber
Unter Makrosilber versteht man Teilchen mindestens im Millimeterbereich,
beispielsweise Silberfäden. Diese werden unter anderem in Textilien eingewebt, um
eine Geruchsentwicklung durch bakterielle Zersetzung des Schweißes zu verhindern.
– Makrostříbro
Pod pojmem makrostříbro se rozumí částice alespoň v milimetrové velikosti, například
stříbrná vlákna. Ta jsou vetkávána do textilií mimo jiné proto, aby se zabránilo vzniku
pachu v důsledku bakteriálního rozkladu potu.

 

 

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok   2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z německého jazyka pro školní rok   2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Německo, Berlín
2 Rakousko, Vídeň
3 Švýcarsko
4 Prázdniny, dovolená, dopravní prostředky
5 Volný čas, sport a další koníčky
6 Služby
7 Vánoce a jiné svátky
8 Kulturní zájmy
9 Dům a byt
10 Zdraví a zdravý způsob života
11 Národní kuchyně
12 Rodina a manželství
13 Vzdělávací systém v Německu a České republice
14 Práce, volba povolání
15 Ochrana životního prostředí a další problémy světa
16 Masmédia, internet
17 Počasí a roční období
18 Evropská unie
19 Třinec, náš region
20 Česká republika, Praha

Na zkušené v Kašubsku

Nevíte, kde Kašubsko leží? Jako Kašubsko (Kaszëbë) se označuje historické území v Polsku u Baltského moře s vlastním jazykem (kašubština je západoslovanský jazyk s prvky polštiny a vyhynulé polabštiny, ve škole se nabízí jako volitelný předmět otče náš kašubsky), literaturou, zvyky a památkami (např. kašubské noty). Centrem jsou města Gdaňsk, Gdyně a Wejherowo, kde jsem v rámci projektu Erasmus+ (aktivita job shadowing) strávila únorový prázdninový týden ve škole I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, což je obdoba našeho gymnázia. Škola byla založena v roce 1857 a pravidelně se řadí mezi nejlepší školy v Polsku. Uchazečům nabízí zaměření humanitní, chemicko-biologické a matematicko-fyzikální.

Můj pobyt proběhl ve znamení mnoha událostí: oslavy zakladatele města Jakuba Wejhera, Popeleční středa (bez masa a přejídání), pouť po křížové cestě založené J. Wejherem v 17. století (Wejherowská kalvárie), hrozba koronaviru a v neposlední řadě vliv školské reformy v Polsku na chod školy: reforma zavedla osmiletou základní školu a gymnázium prodloužila na 4 roky, v prvním ročníku lycea (gymnázium) se tak letos učí žáci po 8. i 9. třídě a škola praská ve švech (27 tříd a více než 800 studentů se učí částečně ve dvou budovách).

Navštívila jsem 26 hodin výuky u 20 učitelů (německý jazyk, polský jazyk, anglický jazyk, matematika, chemie, dějepis, hudební a tělesná výchova), třídnickou hodinu, prohlédla jsem si školní knihovnu, seznámila jsem se se základním chodem školy, zúčastnila jsem se konference o zapojení školy v projektu Erasmus+ pro okolní školy a média a našla jsem si čas i na prohlídku nejen Wejherowa a jeho okolí (Piasnický les s hroby 13 000 obětí z řad polské inteligence popravených na počátku 2. světové války), ale i okolních měst Gdyně, Sopoty a Gdaňsk.

Ve způsobu výuky, metodách práce se učitelé nijak zvlášť neliší od učitelů na naší škole. Používají tradiční metody práce s učebnicí, individuální a skupinovou práci, velký důraz je kladen na práci s textem, vyvozování pravidel a aplikaci poznatků, hledání souvislostí, diskusi. Žáci jsou aktivními prvky v procesu výuky. Hodiny byly zaměřeny na kritické myšlení, byly kladeny otázky: Proč to tak je? Co zamýšlel autor? Kdo využívá strach? Závěr hodin patřil reflexi, ve které žáci zpracovávali svoje zkušenosti získané během hodiny.

V hodinách byly využívány aplikace z internetových stránek  https://learningapps.org/ , https://zumpad.zum.de/, https://h5p.org/, https://www.mentimeter.com/, https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share, http://wordwall.net/, https://flippity.net/, http://festisite.com/, často jsem v hodinách viděla různé využití aplikace https://wheelofnames.com/, dále pak aplikace QR kód, Kahoot, AnswerGarden, GeoGebra, které se běžně používají i u nás. Žáci pracovali se školními tablety, v každé třídě byl počítač a dataprojektor, často interaktivní tabule. Žáci se s chutí zapojovali do aktivit. Vztah žák-učitel byl velmi přátelský, nenucený, ale korektní a zdvořilý.

Všimla jsem si některých odlišností. Třídnické hodiny jsou na rozdíl od naší školy nasazeny přímo v rozvrhu třídy a konají se každý týden. Třídní učitelé v nich mají prostor pro omlouvání absence žáků, diskusi na aktuální téma i na oslavu narozenin žáků. Žáci jsou hodnoceni známkami od 1 do 6, 6 je nejlepší. Na každou hodinu se stěhuji (nemají kmenovou třídu) a pětiminutové přestávky tráví na chodbách. Ve škole není jídelna ani bufet a u automatu s občerstvením bývá dlouhá fronta. Šatní skříňky na chodbách často sdílí více studentů. Podobně jsou na tom i učitelé – nemají vlastní kabinet, pokud mají volnou hodinu a o přestávce nemusí dozírat nad žáky, scházejí se ve sborovně. Ve škole pracuje i psycholog, pedagog, kariérový poradce, knihovnice, zdravotní sestra a funguje divadelní kroužek.

Na škole se v rámci programu Erasmus+  konají výměnné pobyty žáků (Itálie, Francie…) a aktivity učitelů (job shadowing, jazykové kurzy, well-being, teaching assignment). Velký důraz je kladen na metodu CLIL a v příštím školním roce škola otevře třídu s výukou odborného předmětu v angličtině.

Během pobytu ve Wejherowu se projevila blízkost obou zemí – ve školách pracujeme za podobných podmínek, používáme podobné metody a směřujeme k podobným cílům.

Díky projektu Erasmus+ jsem měla možnost čerpat nové zkušenosti, které přispějí ke zkvalitnění výuky tak, aby byla pro žáky atraktivní a smysluplnější, která by je více motivovala k učení a aktivizovala jejich práci v hodině, např. zapojením nových informačních a komunikačních technologií, které jsou pro jejich svět přirozené.

 

Úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v němčině

V okresním kole soutěže, které se konalo 6. února 2020 ve Frýdku-Místku, naši školu reprezentovaly Sára Sniegonová v kategorii II B a Nela Sikorová v kategorii III A. Obě si vedly velice pěkně – Nela obsadila nepopulární 4. místo, Sára obhájila i ve vyšší kategorii nejvyšší příčku (loni se umístila na 1. místě v kategorii IB) a postoupila do krajského kola.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

Výsledky školního kola Konverzační soutěže v němčině

Školní kolo Konverzační soutěže v němčině proběhlo 15. ledna 2020 s těmito výsledky:

kategorie II B    1. místo    Sára Sniegonová
                          2. místo   Zuzana Bojková
                          3. místo   Šimon Lipus

 

kategorie III A    1. místo    Jakub Kijonka
                          2. místo     Nela Sikorová
                          3. místo     Soňa Nohalová

Všem děkujeme za účast a Sáře a Jakubovi budeme držet palce v okresním kole, které se uskuteční 6. února 2020 ve Frýdku-Místku.

 

Maturitní témata z německého jazyka pro šk. rok 2019/2020

Témata – společná část MZ (státní)

Ve společné části MZ žák losuje z pracovních listů, jejich počet závisí na počtu žáků maturujících z daného jazyka. Nejnižší počet PL je  5 (počet maturujících žáků + 4).

Odkaz na stránky MZ      https://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033644.html

Katalog požadavků NJ    https://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html

Témata – profilová část MZ (školní)   – POZOR, ZMĚNA!

 

Starší články »