Články z kategorie Ruský jazyk


Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Rusko
2 Moskva
3 Četba knih, literatura a divadlo
4 Média – noviny, televize, internet
5 Vzdělání – vzdělávací systém v České republice ve srovnání s Ruskem, akce školy, naše škola, naše třída, moje školní docházka
6 Svátky
7 Moje rodina a já, neúplná rodina, postavení muže a ženy v moderní rodině, charakteristika přítele
8 Životní styl
9 Nakupování
10 Zdraví a nemoci
11 Cestování a doprava
12 Sport
13 Studium cizích jazyků
14 Způsoby trávení volného času
15 Česká a ruská kuchyně
16 Příroda, roční období, počasí, životní prostředí
17 Třinec – historie, železárny, okolí, kulturní život ve městě, podmínky pro sport
18 Naše vlast
19 Bydlení
20 Praha a další zajímavá místa Česka

Rozloučení s Julií

     Celkem  jeden rok strávila v České republice, konktrétně v našem městě, stážistka z Ruska – Julia Kabelitskaja.
I přes covidová omezení pravidelně pomáhala vyučujícím ruského jazyka. Stejně aktivně se zapojila v hodinách i
laboratorních cvičeních v chemii. Pomáhala také na Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně.
Přijela k nám z města Perm v Ruské federaci v rámci European voluntary service. Tato organizace zajišťuje pobyt
dobrovolníků v rámci celé Evropy. Julie si pobyt u nás velmi pochvalovala, stejně jako si její pobyt pochvalovali vyučující. Rodilý mluvčí v hodinách cizích jazyků je vždy přínosem.
     Ve čtvrtek 14. ledna se Julie vydala na zpáteční cestu do své vlasti. Nejdříve vlakem do Prahy, odtud druhý den letecky do Istambulu, z Turecka pak do Moskvy a nakonec z Moskvy do Permu. Ze všech stážistek, které již dříve na naší škole pobývaly, patřila Julie k těm nejšikovnějším. Děkujeme.

Jak se slaví Nový rok v Rusku

     Blíží se závěr zvláštního roku 20 20. Poslední dny v roce a zároveň první dny nového roku
jsou významným svátkem v Ruské federaci.  Studenti, kteří si zvolili jako druhý cizí jazyk ruštinu,
mohou zhlédnout užitečné video. zde. A angličtináři a němčináři si mohou zapnout ve videu
příslušné titulky a využít informace k porovnání vánočních a novoročních zvyklostí v různých zemích
světa. 

Olympiáda v ruském jazyce

Jednou z každoročně se opakujících vědomostních soutěží na našem gymnáziu je také Olympiáda v ruském jazyce. 
V jazykových dovednostech tohoto slovanského jazyka zaznamenala naše škola v nedávné historii i několik významných úspěchů na celostátní úrovni. Soutěž se skládá z poslechové části, gramatického testu a konverzační části. V letošním školním kole se porotě, tentokrát posílené i o rodilou mluvčí Julii Michajlovnu Kabelickou,
která jako stážistka dochází pravidelně do hodin ruského jazyka, nejvíce líbily:
v kategorii SŠ I –  Iveta Tománková 1.E
a v kategorii SŠ II – Klára Molinová 3.D 
     Vzhledem ke koronavirové epidemii byly všechny postupové vědomostní i sportovní soutěže zrušeny,
takže si naše vítězky budou muset počkat na krajské kolo do příštího školního roku.

Úspěch v krajském kole olympiády v ruském jazyce

V pondělí 18.3.2019 se uskutečnilo krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naše škola měla zástupce ve třech kategoriích. Kategorii SŠ II  reprezentovala Sabina Zoubková, kategorii SŠ III Patrik Rajca a kategorii ZŠ Adriana Varmusová, která obsadila nádherné 2. místo a navíc oceňěni za ústní projev.

Všem gratulujeme

Výsledky: 

http://www.svc-korunka.cz/souteze-msmt/olympiada-v-ruskem-jazyce.php

Školní kolo konverzační soutěže v němčině

Naši studenti si v úterý 9. ledna 2018 mohli poměřit své znalosti němčiny v soutěži, která se konala ve třech kategoriích a skládala se z poslechové a konverzační části. Vítězové jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole ve Frýdku-Místku.

Kategorie I. A (žáci do 7. ročníků ZŠ)
1. Šimon LIPUS 

Kategorie II. B (žáci víceletých gymnázií, ročníky odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ)
1. Jakub KOTAJNÝ

Kategorie III. A (žáci 1. až 3. ročníků všech typů středních škol)
1. Jakub DANYŠ

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Další úspěch v celostátním kole soutěže v ruském jazyce

Ruský jazyk potřetí za sebou slaví velký úspěch. Nejlepší studentkou ruského jazyka v našem kraji se stala Veronika Stryczková a naši školu i kraj reprezentovala v celostátním kole v Praze dne 10. 4. 2017.  Soutěže takové úrovně se sice zúčastnila poprvé, ale dokázala se skvěle vyrovnat s nedostatkem zkušeností. Obsadila krásné 6. místo a navázala tak na úspěchy Jiřího Mravce, který reprezentoval v předchozích dvou letech a získal nejdříve 2. a rok nato 1. místo.

Veronice blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů u maturity i v dalším studiu.

 

V ruském jazyce nejlepší v republice

Dne 12. dubna 2016 se v NIDV v Praze uskutečnilo Ústřední kolo soutěže v ruském jazyce. S velkou radostí oznamujeme, že vítězem, a tedy nejlepším středoškolským studentem ruského jazyka v republice se stal Jiří Mravec ze 6.B. Očekávané vyhlášení výsledků se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Evropského domu.

Tak jsme první no a co… . Jirkovi GRATULUJEME !!!

Vítěz celostátního kola

Úspěšná účast v krajském kole soutěže v jazyce ruském

Dne 28. 1. 2015 se naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže v jazyce ruském v Ostravě-Porubě.

1. kategorii soutěžila žákyně 3. D Alexandra Klusová a umístila se na krásném 4. místě. Navíc jí jako jediné v kategorii bylo uděleno ocenění soutěžní komise za mimořádný ústní projev.

Ve 2. kategorii se Jiří Mravec z 5. B umístil na 1. místě. Vítěz postupuje do ústředního kola, které se bude konat na jaře v Praze.

Celoroční soutěž Ruské reálie

Zveme všechny, které zajímá ruský jazyk a Rusko, k účasti v soutěži Ruské reálie.

Soutěž bude probíhat od listopadu 2014 do června 2015, kdy vyhlásíme vítěze.

Jednotlivé úkoly budeme uvádět na našich webových stránkách v sekci předměty – ruský jazyk – soutěže.

Zpracované odpovědi budete odevzdávat svým vyučujícím ruského jazyka do uvedeného termínu.

Úkol č. 1

Otázky k úkolu č. 1 — odevzdat do 24.11. 2014