Články z kategorie Ruský jazyk pro maturanty


Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z ruského jazyka pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Rusko
2 Moskva
3 Četba knih, literatura a divadlo
4 Média – noviny, televize, internet
5 Vzdělání – vzdělávací systém v České republice ve srovnání s Ruskem, akce školy, naše škola, naše třída, moje školní docházka
6 Svátky
7 Moje rodina a já, neúplná rodina, postavení muže a ženy v moderní rodině, charakteristika přítele
8 Životní styl
9 Nakupování
10 Zdraví a nemoci
11 Cestování a doprava
12 Sport
13 Studium cizích jazyků
14 Způsoby trávení volného času
15 Česká a ruská kuchyně
16 Příroda, roční období, počasí, životní prostředí
17 Třinec – historie, železárny, okolí, kulturní život ve městě, podmínky pro sport
18 Naše vlast
19 Bydlení
20 Praha a další zajímavá místa Česka