Články z kategorie Hudební výchova pro maturanty


Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

Maturitní témata z hudební výchovy pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Periodizace dějin hudby
2 Vznik a počátky hudby v pravěku, umění starověku, antické umění
3 Hudba středověku, vznik a vývoj křesťanského duchovního zpěvu
4 Vývoj středověké světské hudby
5 Raný středověký vícehlas
6 Vývoj české středověké hudby
7 Renesance, polyfonie, česká hudební renesance
8 Baroko, barokní vokální a instrumentální hudba, vývoj opery
9 A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, profily, tvorba
10 České hudební baroko, významní představitelé, tvorba
11 Klasicismus, charakteristika období, hudební formy, J. Haydn
12 Vídeňská škola, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, profily, tvorba
13 Předklasicismus, česká emigrace, domácí klasicismus
14 Romantismus, raný romantismus a novoromantismus
15 Rozvoj národních škol
16 Zakladatelé české národní hudby, F. Škroup, B. Smetana
17 Česká národní hudba 19. století, Z. Fibich, A. Dvořák
18 Hudba konce 19. a první poloviny 20. století, C. Debussy, M. Ravel, J. Suk, V. Novák
19 B. Martinů, L. Janáček
20 Vývoj moderní populární hudby