Články z kategorie Aktuality


Dějepisná soutěž gymnázií

Dne 5. dubna 2018 se konalo v Bohumíně krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií. Naši studenti – Václav Humpolec, Nela Kantorová a Tereza Lipková – obsadili 1. místo. Tato náročná soutěž se nyní  zaměřila  na dějiny  Československa  v letech 1968 – 1977.  Studenti  prostudovat velké množství materiálů z hospodářských, politických a  kulturních dějin naší země, výborně se také orientovali v historii sportu. Ziskem 138 bodů  zvítězili a postupují do celonárodního kola v Chebu.

Srdečně blahopřejeme!

Beseda s paní Věrou Sosnarovou

Sibiř je nádherná a bohatá země, ale také nasáklá lidskou krví a slzami…,“ vzpomíná žena, která přežila gulag.

Dne 22. února 2018 navštívila naši školu paní Věra Sosnarová, která strávila 19 let v sibiřských gulazích. Studenti předmaturitních a maturitních ročníků měli možnost seznámit se s životními osudy této paní a dovědět se tak o drsných podmínkách, které panovaly v těchto pověstných pracovních táborech. Její působivé vypravování nenechalo nikoho lhostejným.

Úspěch na okresním kole Dějepisné olympiády

Ve středu 17. 1. 2018 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády, která je letos věnována 100. výročí vzniku samostatného Československa a nese název „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938″. Naše gymnázium vzorně reprezentoval Rudolf Kubik ze třídy 3. A, který se umístil na 3. místě a zajistil si tak postup do krajského kola. Rudolfovi gratulujeme a držíme palce v dalším kole soutěže.

Finále Dějepisné soutěže gymnázií

Na konci listopadu se naši studenti již tradičně zúčastnili finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Letošní ročník byl zaměřen na události v Československu v letech 1949 – 1967 a nesl výstižný název Léta strachu i naděje. Do finále se z krajských kol probojovalo 75 týmů z celé České i Slovenské republiky. Naše gymnázium vzorně reprezentovalo družstvo ve složení: Nela Kantorová (5. A), Terezie Onderková (6. B) a Václav Humpolec (5. A). Finalisté museli splnit čtyřkolové testy, na kterých se v roli garantů podíleli přední historici jako například prof. Jan Rychlík či prof. Milan Hlavačka. Mezi čestné hosty soutěže patřil například prof. Jiří Drahoš.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů také v dalším ročníku soutěže.  

Vzdělávací akce „Staň se diplomatem!“

Dne 31. října 2017 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě konal již druhý ročník vzdělávací akce s názvem „Staň se diplomatem!“ Akce byla určena žákům 8. a 9. tříd základních škol či víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje a byla vedena vybranými zástupci Pražského studentského summitu. Naši školu reprezentovala Laura Lipowská z 2. C, která si vyzkoušela spolu s ostatními účastníky simulaci zasedání Rady bezpečnosti OSN, během které se zástupci jednotlivých zemí zabývali obtížnou problematikou řešení války v Sýrii. Každý účastník reprezentoval jeden z členských států Rady bezpečnosti OSN, přičemž na Lauru připadl nelehký úkol hájit zájmy Sýrie, kterou jako diplomatka zastupovala. Studenti se živě zapojovali do diskuse a akci zhodnotili jako velmi přínosnou a dobře zorganizovanou.

Úspěch našich mladých historiků

Ve středu 5. dubna se konalo na gymnáziu v Bohumíně krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií. Soutěže se účastnilo 16 týmů z celého Moravskoslezského kraje. V letošním ročníku soutěže s podtitulem „Léta strachu i nadějí“ byly prověřeny znalosti studentů z období let 1949-1967. Naši studenti Nela Kantorová, Terezie Onderková a Václav Humpolec obsadili 1. místo a zajistili si tak postup do celostátního kola. Gratulujeme a přejeme hodně sil a vytrvalosti v dalším půlroce příprav na finále, které se již tradičně bude konat na podzim v Chebu.

Dějepisná olympiáda

 

O dějepisnou olympiádu je mezi žáky šestiletého studia velký zájem. Letošního kola, které se konalo 8. 11. 2016,  se zúčastnilo 22 žáků.  Nejlépe se umístila Johanna Szpyrcová z 2. C, druhý byl Ondřej Sobol z 1. C a třetí Vladimír Hloužek z 2. C. Johannka nás bude také reprezentovat v okresním kole ve Frýdku-Místku.

Všem úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme!

Úspěšní mladí historikové

24. 11. 2016 se konalo v Chebu finále Dějepisné soutěže gymnázií České republiky a Slovenské republiky. Do finále postoupilo 75 družstev nejúspěšnějších gymnázií. Naši studenti – Terezie Onderková z 5. B, Vojtěch Mrázek ze 4. A a Václav Humpolec ze 4. A – získali v této velmi náročné soutěži páté místo. Ceny deseti nejlepším předávala ministryně školství Kateřina Valachová.

20161124_084530_hdr-120161124_084530_hdr

Srdečně blahopřejeme!20161124_084530_hdr20161124_084530_hdr

 

Pozvánka na výstavu „Holocaust – nebezpečí pro současnost“

Všechny zájemce srdečně zveme na výstavu umístěnou v prostorách auly našeho gymnázia. Výstava obsahuje výtvarné práce studentů, fotografie pořízené během exkurze do jičínské synagogy a Památníku Terezín. Podstatnou část výstavy tvoří expozice časopisu VEDEM. Tento časopis tajně vydávali 13–16letí chlapci během svého pobytu v Koncentračním táboře Terezín. Jedná se o působivé svědectví o obtížných životních podmínkách dětí a mládeže v terezínském ghettu. Expozice časopisu VEDEM byla škole zapůjčena Památníkem Terezín.

 Výstava je otevřena v termínu 24.11.–5.12.2016. Pro předem nahlášené skupiny návštěvníků zajišťuje škola komentovaný výklad. Na výstavu se můžete ohlásit na sekretariátu gymnázia (tel: 558 325 284) nebo e-mailu sekretariat@gymtri.cz.

Realizace projektu byly podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání v jazyce národnostních menšin a multikulturní výchova v roce 2016“

Exkurze do Jičína a Terezína

Ve dnech 12.-13. 9. 2016 proběhla první z aktivit školního projektu Holocaust – nebezpečí pro současnost, kterou mohli díky dotaci MŠMT absolvovat všichni účastníci bezplatně. Skupina 45 žáků školy nejprve navštívila nově zrekonstruovanou synagogu v Jičíně. V nedalekém muzeu pak naši studenti zhlédli stálou expozici Židovští spisovatelé v českých zemích, kde si připomněli osudy a dílo Franze Kafky, Karla Poláčka, Oty Pavla a dalších. Dalším cílem exkurze byla národní kulrutrní památka Památník Terezín. Zde čekal na studenty bohatý program. Po úvodní přednášce následovala prohlídka nejvýznamnějších míst terezínského ghetta. Další den byl zahájen návštěvou tzv. Malé pevnosti, která fungovala v letech 1940-1945 jako věznice pražského gestapa. Prohlídka nejrozsáhlejšího koncentračního tábora na území Protektorátu Čechy a Morava byla výstižně doplněna besedou s pamětnicí terezínského ghetta. V závěru exkurze se studenti přenesli do 18. století a seznámili se s historií vzniku královského pevnostního města Terezín, které roku 1780 začal budovat syn Marie Terezie Josef II. S lucernami v ruce se účastníci exkurze vydali prozkoumat podzemní chodby klikatící se pod trojitým pásem hradeb někdejší nedobytné vojenské pevnosti.

Věříme, že exkurze přinesla všem účastníkům řadu nových poznatků, a obracíme se na ně s prosbou, aby přispěli svými fotografiemi k vytvoření fotogalerie této zajímavé akce.

Terezín - společné foto

Židovský hřbitov Terezín

Beseda s pamětnicí

Před prohlídkou podzemních chodeb

Mapa pevnostního města Terezín

Dějepisná soutěž gymnázií

Družstvo našich studentů se zúčastnilo 6. dubna v Bohumíně krajského kola dějepisné soutěže středních škol. Téma soutěže znělo Od totality k totalitě. Naši mladí historikové, Václav Humpolec, Terezie Onderková a Vojtěch Mrázek, získali 4. místo.

Blahopřejeme!

Dějepisná olympiáda

Školní kolo Dějepisné olympiády se konalo 11. 11. 2015. Mezi nejúspěšnější se probojovali tito žáci.

  1. místo Johanna Szpyrcová 1. C – postup do okresního kola
  2. místo Alexandr Šimon 2. A
  3. místo Aneta Adamusová 2. A

Školní kolo Dějepisné soutěže na téma České země v době pohusitské a poděbradské a za vlády Jagellonců aneb od Zikmunda a krále Holce po stavovský stát.

11. 1. 2016 se konalo školní kolo dějepisné soutěže. Úspěšní byli tito studenti:

1. místo Václav Humpolec 3. A – postup do krajského kola

2. místo Terezie Onderková 4. B – postup do krajského kola

3. místo Magdaléna Byrtusová 4. A

Krajské kolo dějepisné soutěže se konalo 22. 1. 2016 v Opavě v prostorách Slezské univerzity. Václav Humpolec z 3. A získal 2. místo.

Srdečně blahopřejeme.

Úspěch v debatní soutěži Studentská Agora

22421_983439611673667_3744929981337109723_n

 

11196238_983439451673683_2819089794951646683_n

Debatní tým našeho gymnázia získal v krajském kole soutěže Studentská Agora, které se konalo 28. dubna 2015 v multifunkční hale Gong, fantastické první místo a postoupil tak do celostátního kola, které se uskuteční začátkem června v Praze.

Daniel Walczysko navíc získal cenu pro nejlepšího debatéra v základní části.

Hlavní cenou je dvoudenní program Studentská simulace komunální politiky, ve kterém si studenti vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky svého města budou řešit reálné místní problémy.

Tímto děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou. Zároveň věříme, že nám pomůžete také s přípravou na celostátní kolo!

Starší články »