Informace pro budoucí studenty 1. ročníků

Blahopřejeme k přijetí na Gymnázium Třinec a připojujeme pár základních informací:

  • souhlas s přijetím není potřeba vyjadřovat, od září počítáme se všemi přijatými studenty;
  • kapacity tříd jsou zcela naplněny, 2. kolo přijímacího řízení tedy nebudeme vyhlašovat;
  • informační setkání s budoucími studenty a jejich rodiči proběhne v úterý 18. 6. 2024 v aule školy, a to:
    • od 15.30 h pro budoucí studenty 8letého studia a jejich rodiče;
    • od 17.00 h pro budoucí studenty 4letého studia a jejich rodiče.

Těšíme se s Vámi všemi na viděnou!