Přijímací řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

Kód a název oboru

Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

4 roky

denní

60 uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium 8 let denní

30 uchazečů

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2024

  • Čtyřleté studium: 12. a 15. dubna 2024
  • Osmileté studium: 16. a 17. dubna 2024
  • Náhradní termín pro všechny obory: 29. a 30. dubna 2024
  • Zkušební schéma JPZ 2024

Důležité odkazy s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky k procvičování

Rady a tipy, které pomohou zvládnout stres z přijímaček