Články z kategorie SRPŠ Gymnázia Třinec


Základní informace o činnosti SRPŠ Gymnázia Třinec

Výbor SRPŠ pracuje ve školním roce 2019/2020 v tomto složení:

  • předseda: Ing. Jaroslav STOŠEK
  • místopředsedkyně: Irena MODEROVÁ
  • jednatelka: Mgr. Soňa BRUDNÁ
  • hospodářka: Ing. Dana MARTYNKOVÁ
  • členové: MUDr. Jan KUBÁLEK, Marcela SIKOROVÁ, Mgr. Radek WIDENKA, Julija JEŽKOVÁ, PhDr. Marcela KLUSOVÁ, Dana BALCAROVÁ, Radim FOJKES, Petr KUKUTSCH, Lenka HLOUŽKOVÁ, Ing. Alexandr HRADIL, Ing. Jan SIKORA, Ing. Květoslava  STRYCZKOVÁ

Revizní komise SRPŠ pracuje ve školním roce 2019/2020 v tomto složení:

  • předsedkyně: Markéta BAJTKOVÁ
  • členky: Lenka HLOUŽKOVÁ, Radka SLANINÁKOVÁ

 

Informace o aktivitách Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Tradiční aktivity SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec: Stanovy SRPŠ Gymnázia Třinec

Formulář žádosti o sociální příspěvek SRPŠ: Žádost o sociálni příspěvek SRPŠ

Rámcový program pravidelných jednání výboru SRPŠ (vždy druhé úterý v měsíci): Program jednáni

Plenární schůze SRPŠ Gymnázia Třinec se konala dne 11. 6. 2019. Na této schůzi byla schválena výše příspěvku na školní rok 2019/2020, a to 500 Kč na rodinu. V případě více sourozenců studujících na Gymnáziu Třinec platí příspěvek pouze nejmladší sourozenec, příspěvek za další sourozence je dobrovolný.

Zájemci o práci ve výboru SRPŠ mohou kontaktovat kohokoliv ze současných členů výboru.

Důstojné rozloučení s letošními absolventy

V sobotu 3. června 2017 v podvečer proběhlo v divadelním sále Kulturního domu Trisia slavnostní ukončení studia letošních absolventů. Za přítomnosti rodičů a příbuzných, pedagogického sboru, představitelů města i zástupců Spolku rodičů a přátel školy byli také oceněni nejlepší studenti z řad maturantů. Odměny převzali studenti, kteří po celou dobu studia dosahovali vynikajících studijních výsledků, i ti, kteří naši školu reprezentovali ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích. Slavnostní večer byl umocněn proslovy starostky města RNDr. Věry Palkovské, významného sponzora SRPŠ Ing. Jána Modera a člena Školské rady –  ředitele pro personalistiku a administrativu TŽ Ing. Iva Žižky. Program byl zpříjemněn kulturními vystoupeními. Za studenty se se školou velmi hezky rozloučili Jana Liberdová a Tomáš Sikora. Závěrečné slovo patřilo ředitelce školy Mgr. Romaně Cieslarové, Ph.D. a definitivní tečkou byla česká národní hymna v podání pěveckého seskupení Queentet. Po slavnostním večeru následoval ples absolventů.

Fotogalerie – Maturity 2017

Videozáznam

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – aktualizováno

V sobotu dne 4. 6. 2016 jsme se v divadelním sále Kulturního domu Trisia, a.s. rozloučili s letošními maturanty. Milá slova k absolventům, ale i k rodičům pronesli starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská, významný sponzor Spolku rodičů a přátel školy Ing. Ján Moder a ředitelka školy Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. Někteří z absolventů byli oceněni také za sportovní a kulturní reprezentaci gymnázia nebo za vynikající prospěch během celého studia. Tak jako v minulých letech i letos se netrpělivě čekalo na vyhlášení 10 nejlepších studentů, kteří byli oceněni motivačním stipendiem Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Zpestřením byla výstava výtvarných prací v předsálí,  na které mnozí absolventi mohli najít svá díla, a také hudební vystoupení v průběhu slavnostního aktu. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě slavnostního večera, i všem účastníkům akce.
P6039336

Fotogalerie a video – Slavnostní předání maturitních vysvědčení

SRPŠ – nejvýznamnější sponzor gymnázia

V posledních letech se Spolek rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec významně podílel na modernizaci řady školních prostor či pořízení jejich nového vybavení. Připomeňme alespoň některé:

  1. Místnost školního klubu PB276040
  2. Přírodovědná učebna P4198975
  3. Posilovna PB108510

V letošním kalendářním roce ve spolupráci se SRPŠ připravujeme optimalizaci školní wi-fi sítě. V budoucnu by tak bylo možno ve výuce použivat strategii BYOD neboli Bring Your Own Device (tedy „přines si své vlastní zařízení“) a vést žáky k účelnému využití internetu v procesu vzdělávání.

Rekonstrukce posilovny je dokončena

PB108499Dobrá zpráva – posilovna je dokončena! Od června 2015 probíhala rekonstrukce prostor posilovny. Práce zahrnovaly výměnu oken, opravu zdiva, pokládku nové betonové podlahy a moderní podlahové krytiny a samozřejmě novou výmalbu. To vše se podařilo dokončit do září 2015. Ve druhé fázi došlo na vybavení prostor sportovním náčiním, které mohla škola zakoupit díky štědrému finančnímu daru Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec. Nově byly pořízeny např. posilovací lavice, bradla, činky, posilovací tyče, balanční podložky, závěsný posilovací systém TRX, step bedýnky, karimatky a další sportovní pomůcky. Místnost byla vybavena také dvěma LCD televizními obrazovkami a zrcadly. Společnost Vitality Slezsko, s.r.o. nám věnovala rovněž posilovací věž a běžecký pás.

V souvislosti s rozdělením posilovacích prvků jsme zřídili také tzv. MINIPOSILOVNU v zázemí velké tělocvičny. Ta bude sloužit studentům, kteří při míčových hrách zrovna střídají, nebo těm, kteří nemohou cvičit v plné zátěži.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak nová posilovna vypadá a jaké vybavení je zde k dispozici. Všem uživatelům rekonstruované posilovny přejeme krásné sportovní zážitky.

Fotogalerie