Výzva: skupinová mobilita do španělské Cartageny

Pro skupinovou mobilitu do španělské Cartageny, která proběhne na podzim 2024, hledáme zájemce ze stávajícího druhého ročníku čtyřletého studia a šestého ročníku osmiletého studia (tedy ze tříd 2.B, 2.C a 6.A).
Vycestoval by mělo 10 žáků, které zajímá environmentální problematika. Pokud chcete být jedním z nich, prostudujte si následující kritéria. Zájemci, kteří splňují hlavní kritéria, vyplňte tuto závaznou přihlášku do 10. 7. 2024. Součástí žádosti je medailonek žáka v anglickém jazyce v rozsahu cca 150 slov. Pokyny týkající se medailonku najdete zde.
Informace o účasti na skupinové mobilitě budou zveřejněny 2.9.2025, včetně seznamu náhradníků.
 
Výzva