Učíme ve 21. století

Evidenční číslo: 2018-1-CZ01-KA101-047172
Název projektu: Učíme v 21. století
Termín realizace: 1. 10. 2018-30. 9. 2020

V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahraniční stáže. Cílem je jejich sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků, nových učebních metod a metod práce s mimořádně nadanými žáky i žáky s přizpůsobenými podmínkami vzdělávání. Mezi účastníky projektu jsou učitelé cizích jazyků (AJ a ŠJ), dále učitelé humanitních předmětů (ČJ a D) a přírodovědných předmětů (CH, M a Bi). Vybrané kurzy a stáže jsou zaměřeny na rozvoj jazykových a didaktických kompetencí. Dlouhodobým přínosem je působení takto vzdělaných kolegů na našem gymnáziu, implementace výukových metod v hodinách, předání poznatků kolegům a prezentace výsledků projektu široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dne otevřených dveří, sociálních medií a regionálního tisku.

Že by dnes někomu z učitelů stačilo pět let studia na VŠ a do důchodu už nemusel nic dělat, jen sem tam opravit písemky, si nemyslí snad nikdo.

Erasmus+ je jednou z možností, jak se dále vzdělávat. Umožňuje žákům i učitelům využívat různé programy a pobyty s různým zaměřením. Napsat projektovou žádost tak, aby byla schválena, trvá zhruba měsíc. Pak už se jen čeká, zda ji odborná komise schválí. Ne vždy se to podaří napoprvé. Loni jsme skončili mezi náhradníky a letos přišla vytoužená odpověď – ANO, žádost je schválena.

Hned v prvních týdnech projektu vyjela Mgr. Karla Demelová na tzv. Job shadowing. A vše klaplo na jedničku. O své stáži napsala:

Mobilitu jsem vykonávala na Základnej škole Ulica mieru v Bytči , ve Slovenské republice. Tato základní škola se zabývá vzděláváním žáků nadaných a mimořádně nadaných. Mým úkolem bylo sledovat integraci těchto dětí, zejména využití metod a pomůcek používaných ve vyučovacím procesu. Dílčím úkolem bylo sledování nepřímé pedagogické činnosti, která se zaměřuje na přípravu vyučujících na hodinu.

Další účastník projektu Erasmus + Mgr. Jakub Lukáš absolvoval tzv. Job shadowing v Madridu a svůj pobyt ve škole zhodnotil takto:

Na konci března jsem měl příležitost strávit týden na Státní jazykové škole Jesús Maestro v Madridu. Má pracovní stáž proběhla v rámci programu Erasmus+, přičemž hlavním úkolem a zároveň cílem bylo sledovat nové metody v rámci výuky cizích jazyků (především angličtiny a španělštiny). Dohromady jsem absolvoval okolo 21 vyučovacích hodin přímých náslechů, s odstupem času mohu konstatovat, že téměř všechny byly inspirující. Za hlavní přínos považuji konzultace s koordinátorkou informačních technologií Juanou Ruiz, díky kterým jsem si rozšířil obzor v rámci multimediálního prostoru výuky cizích jazyků. Těším se, až budu moci vyzkoušet tyto a další nově získané poznatky v praxi mé vlastní výuky španělštiny. Co se týče obecných dojmů z mého pobytu, tak ty jsou veskrze velmi pozitivní. Týdenní výměnná stáž je skvělým prostředkem pro nabytí nových zkušeností pro pedagogy všech předmětů.

Mgr. Jakub Lukáš

Fotografie je byla pořízena koordinátorkou Erasmus+ projektu Elenou Suárez Prieto.

Další účastnice projektu – Mgr. Hana Franková se zúčastnila jazykové kurzu v květnu 2019. Svůj pobyt zhodnotila takto:

Patřím ke generaci, která neměla možnost, učit se ve škole angličtinu. V dnešní době vnímám neznalost angličtiny jako velký handicap, který se snažím vlastními silami alespoň zmírnit. S velkým nadšením jsem proto využila možnosti vycestovat v rámci projektu Erasmus+ na dvoutýdenní pobyt na Maltě, který byl zaměřený na výuku angličtiny.
Na dva týdny se ze mě stal student, který usedal do lavic, plnil zadané úkoly a konverzoval se spolužáky pocházejícími z různých koutů světa. Kromě výuky pro nás byl připraven i pestrý program s mnoha výlety, na kterých jsme poznávali život na Maltě, jejich historii i přírodu.
Byla to úžasná zkušenost, která je pro mě silnou motivací k dalšímu studiu.