Učíme ve 21. století

Evidenční číslo: 2018-1-CZ01-KA101-047172
Název projektu: Učíme v 21. století
Termín realizace: 1. 10. 2018-30. 9. 2020

V rámci tohoto projektu, financovaného z programu EU Erasmus+ se uskuteční výjezdy 10 učitelů naší školy na zahraniční stáže. Cílem je jejich sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků, nových učebních metod a metod práce s mimořádně nadanými žáky i žáky s přizpůsobenými podmínkami vzdělávání. Mezi účastníky projektu jsou učitelé cizích jazyků (AJ a ŠJ), dále učitelé humanitních předmětů (ČJ a D) a přírodovědných předmětů (CH, M a Bi). Vybrané kurzy a stáže jsou zaměřeny na rozvoj jazykových a didaktických kompetencí. Dlouhodobým přínosem je působení takto vzdělaných kolegů na našem gymnáziu, implementace výukových metod v hodinách, předání poznatků kolegům a prezentace výsledků projektu široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dne otevřených dveří, sociálních medií a regionálního tisku.

Že by dnes někomu z učitelů stačilo pět let studia na VŠ a do důchodu už nemusel nic dělat, jen sem tam opravit písemky, si nemyslí snad nikdo.

Erasmus+ je jednou z možností, jak se dále vzdělávat. Umožňuje žákům i učitelům využívat různé programy a pobyty s různým zaměřením. Napsat projektovou žádost tak, aby byla schválena, trvá zhruba měsíc. Pak už se jen čeká, zda ji odborná komise schválí. Ne vždy se to podaří napoprvé. Loni jsme skončili mezi náhradníky a letos přišla vytoužená odpověď – ANO, žádost je schválena.

Hned v prvních týdnech projektu vyjela Mgr. Karla Demelová na tzv. Job shadowing. A vše klaplo na jedničku. O své stáži napsala:

Mobilitu jsem vykonávala na Základnej škole Ulica mieru v Bytči , ve Slovenské republice. Tato základní škola se zabývá vzděláváním žáků nadaných a mimořádně nadaných. Mým úkolem bylo sledovat integraci těchto dětí, zejména využití metod a pomůcek používaných ve vyučovacím procesu. Dílčím úkolem bylo sledování nepřímé pedagogické činnosti, která se zaměřuje na přípravu vyučujících na hodinu.

Další účastník projektu Erasmus + Mgr. Jakub Lukáš absolvoval tzv. Job shadowing v Madridu a svůj pobyt ve škole zhodnotil takto:

Na konci března jsem měl příležitost strávit týden na Státní jazykové škole Jesús Maestro v Madridu. Má pracovní stáž proběhla v rámci programu Erasmus+, přičemž hlavním úkolem a zároveň cílem bylo sledovat nové metody v rámci výuky cizích jazyků (především angličtiny a španělštiny). Dohromady jsem absolvoval okolo 21 vyučovacích hodin přímých náslechů, s odstupem času mohu konstatovat, že téměř všechny byly inspirující. Za hlavní přínos považuji konzultace s koordinátorkou informačních technologií Juanou Ruiz, díky kterým jsem si rozšířil obzor v rámci multimediálního prostoru výuky cizích jazyků. Těším se, až budu moci vyzkoušet tyto a další nově získané poznatky v praxi mé vlastní výuky španělštiny. Co se týče obecných dojmů z mého pobytu, tak ty jsou veskrze velmi pozitivní. Týdenní výměnná stáž je skvělým prostředkem pro nabytí nových zkušeností pro pedagogy všech předmětů.

Mgr. Jakub Lukáš

Fotografie je byla pořízena koordinátorkou Erasmus+ projektu Elenou Suárez Prieto.

Další účastnice projektu – Mgr. Hana Franková se zúčastnila jazykové kurzu v květnu 2019. Svůj pobyt zhodnotila takto:

Patřím ke generaci, která neměla možnost, učit se ve škole angličtinu. V dnešní době vnímám neznalost angličtiny jako velký handicap, který se snažím vlastními silami alespoň zmírnit. S velkým nadšením jsem proto využila možnosti vycestovat v rámci projektu Erasmus+ na dvoutýdenní pobyt na Maltě, který byl zaměřený na výuku angličtiny.
Na dva týdny se ze mě stal student, který usedal do lavic, plnil zadané úkoly a konverzoval se spolužáky pocházejícími z různých koutů světa. Kromě výuky pro nás byl připraven i pestrý program s mnoha výlety, na kterých jsme poznávali život na Maltě, jejich historii i přírodu.
Byla to úžasná zkušenost, která je pro mě silnou motivací k dalšímu studiu.

Začíná dovolená… krásný okamžik v životě každého pracujícího člověka… Ale v naší škole to neplatí pro ty, kteří se účastní projektu „Učíme ve 21. století“ v rámci Erasmus+ KA1. Na dva týdny se vracejí do tříd i paní ředitelka Mgr. Cieslarová, Ph.D, Mgr. Zawiszová, Mgr. Bruková, Mgr. Rašková a Mgr. Lisztwanová. Tentokrát však nestojí před tabulí, ale jsou v roli studentů v lavicích. Čeká je 30 – 40 hodin výuky, komunikace v cizím jazyce, mimoškolní aktivity, domácí úkoly, život v cizí rodině v zahraničí, poznávání jiné kultury, historie a životního stylu na Maltě a v Anglii.

Zde jsou postřehy Mgr. Petry Brukové, která se účastnila kurzu Inclusive Education for All v jazykové škole IPC Exeter na jihozápadě Anglie.

Na škole nám přibývají mimořádně nadaní žáci, ale na druhou stranu i žáci, kteří to ve škole nemají úplně jednoduché. Přicházejí s diagnózou dyslektik, dysgrafik, ADHD, hyperaktivita, Aspergerův syndrom a mnoha dalšími. Není jich tolik jako na základních školách, a o to méně toho o nich víme. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si vybrala kurz zaměřený na žáky se speciálními potřebami. Ve škole nám přednášelo několik odborníků, kteří se této problematice věnují na různé úrovni – od vládní přes vedení škol po odborníky, kteří tyto děti diagnostikují. Zpočátku jsme měli velmi teoretické hodiny a k porozumění byla nutná angličtina na úrovni C2, a tak se někteří účastníci kurzu (učitelé přírodovědných, humanitních předmětů nebo asistentky učitele) ztráceli v odborných pojmech. Naštěstí jsme měli i praktické hodiny plné zajímavých aktivit, do kterých jsme se museli zapojit. Učili jsme se o kooperativním vyučování, vyzkoušeli si ho v oblasti čtení a porozumění textu nebo poslechu. Přemýšleli jsme, jak hodinu naplánovat tak, aby se zapojili studenti s různými schopnostmi a speciálními potřebami. Dozvěděli jsme se, že se v Anglii věnují více „problémovým“ žákům a že program pro nadané děti po třech letech skončil. Po dvou týdnech jsme zpracovávali ve dvojicích závěrečný teoretický i praktický úkol (ten náš zněl: Připravte detailní plán tří po sobě následujících hodin zaměřených na mluvené a poslechové aktivity s důrazem na zapojení nesmělých a nekomunikativních žáků, přihlédněte k přítomnosti dvou dyslektiků ve třídě, jednu aktivitu předveďte pro celou skupinu). Poté nás lektorka ohodnotila, spolužáci mohli vznést dotazy nebo naši práci okomentovat. Na závěr jsme všichni dostali certifikát a škola nám za odměnu připravila sladkou odměnu – zmrzlinu.

Ale výuka neprobíhala jen ve třídách. Součástí bylo i kulturní poznávání historického města Exeter a kraje Devon i Cornwall. Se všemi 44 kurzisty jsem vyjela na výlet po dartmoorských blatech, viděla rybářské vesničky v Cornwallu na pobřeží Atlanského oceánu, prošla se po bílých i červených útesech Jurassic Park nebo se učila keltským tancům. To vše v mezinárodním prostředí učitelů ze Slovenska, Rakouska, Španělska, Estonska, Maďarska i ze dvou škol z České republiky.

Angličtinu i Anglii jsem si užívala, výuka mě obohatila, poznávání míst v okolí mi umožnilo poznat velkou část kulturního dědictví této země, nejrůznější dopravní prostředky, ochutnat místní kuchyni a hlavně komunikovat všude v angličtině, jazyku, který se stal mou prací i koníčkem.

Děkuji EU a programu Erasmus+ KA1, že to vše mohla zažít, a těším se na nějaké příště….

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. absolvovala ve dnech 29. 6. – 13. 7. 2019 pobyt na Maltě.  Svůj pobyt zhodnotila takto:

Ostrovní stát Maltská republika je proslulý mj. dobrými jazykovými školami. Jednu z nich – školu EC Malta v městěčku St. Julian – jsem si jako cíl svého studijního pobytu v rámci projektu Erasmus+ vybrala i já. Vedle výuky angličtiny vedené rodilými mluvčími z Anglie či USA a diskusí se spolužáky z celého světa zbylo dost času i na poznávání krás a poutavé historie této země. V rámci školou organizovaných aktivit mohli její studenti navštívit jak současné hlavní město Malty Vallettu, tak také bývalou metropoli ostrova – město Mdina, mj. jedno z míst, kde se natáčely některé scény populárního seriálu Game of Thrones. Jedinečnou atmosférou vynikají i další zajímavá místa ostrova Malta: jeskyně Blue Grotto, útesy Dingli Cliffs aj. Obdiv návštěvníků si zaslouží rovněž další maltské ostrovy, zejména ostrov Gozo a neobydlený ostrov Comino s proslulým zálivem Modrá laguna.

Díky konverzaci se studenty ze všech koutů světa jsem se však mohla zamyslet i nad životními podmínkami a problémy lidí v jiných zemích a vrátit se domů s pocitem, že Česká republika je místem, kde může většina z nás žít opravdu šťastně a spokojeně.

Exeter 2019

Díky projektu ERASMUS+ jsem měla možnost strávit 14 dní v historickém městě Exeter v jihozápadní Anglii. V této části Británie jsem byla poprvé a místo mi doslova učarovalo atmosférou malebného městečka plného řadových domků z červených cihel, hospůdek s tradičními vývěsními štíty, kamenných kostelů a budov se zdobeným dřevěným průčelím.

Škola IPC, jejíž kurz jsem navštěvovala, sídlila v půvabné historické budově ve tvaru půlměsíce. Ke škole přiléhal park, kde si mohli studenti dát piknik. Kurz s názvem Practical Ideas for Secondary English Teachers byl skutečně zaměřen prakticky. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých aktivit, kterými můžeme obohatit hodiny nejen angličtiny, soutěžili jsme, značně jsme si rozšířili slovní zásobu, prošli jsme celou řadu webových stránek nabízejících online kvízy, soutěže i články pro práci s textem a v neposlední řadě jsme se statečně pustili do dramatizace dětské knihy formou muzikálu. O zábavu tak nebyla nouze. Za velmi přínosné považuji sdílení učitelských zkušeností, příkladů dobré praxe a porovnávání různých vzdělávacích systémů i metod práce s ostatními účastníky kurzu.

K autentickému prožitku tzv. real life v Anglii značně přispělo ubytování v anglické rodině. Společně se svými hostiteli jsem prožívala volbu nového předsedy vlády, trápila se nejistotami Brexitu, nakoukla “pod pokličku” jedné anglické domácnosti a vyzkoušela celou řadu tradičních anglických jídel i specialit Devonu. Celý pobyt bezesporu obohatily školou organizované zájezdy za krásami hrabství Devon a Cornwall.

Díky projektu ERASMUS+ jsem se mnohému novému naučila, ale hlavně dva týdny v Anglii byly pro mě načerpáním nové energie, inspirace a motivace k další práci. Už se těším, až některé prima aktivity vyzkouším v hodinách

Mgr. Lenka Rašková

V rámci programu Erasmus+ jsem strávila dva prázdninové týdny v Exeteru, hlavním městě hrabství Devon. Můj kurz s názvem Drama Techniques in English Teaching Classroom byl zaměřený na nácvik různých technik a dramatizačních prvků s důrazem na rozvoj kreativity, představivosti a spontánních reakcí. Naše lektorka Meghan, která věří myšlence, že umění představit si a vytvořit je stejně důležité jako vypočítat a vyřešit, přesně věděla, co dělá a jak nás má vést, abychom se naučili maximum možného. Naše skupinka, ve které nás bylo jen pět, se musela vypořádat s poměrně náročnými úkoly od ztvárnění kombajnu za deset sekund po vytvoření scénáře a režii krátké divadelní hry dle předem daných pravidel. Užili jsme si spoustu legrace, a když se budovou rozléhal hlučný smích, všichni věděli: „aha, it’s an art group.“

Středisko IPC, které organizovalo pobyt a výuku, bylo skvělé. Kromě výuky jsme měli bohatý program zaměřený na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí. O přestávkách, na výletech nebo během společných aktivit jsme měli možnost seznámit se s jinými učiteli. Diskutovali jsme o možnostech spolupráce, vyměňovali si zkušenosti a navázali pár přátelství.

Jsem ráda, že dva týdny v Exeteru byly velmi přínosné z hlediska mého profesního i osobního rozvoje. Pokud budete mít možnost účastnit se projektu Erasmus+, neváhejte. Stojí to za to.

Mgr. Barbora Zawiszová

Toto léto jsem měla skvělou příležitost vrátit se zpět do školní lavice spolu s dalšími učiteli z různých zemí Evropy v rámci programu Erasmus+ a to přímo v Oxfordu. Kurz byl zaměřen na kreativní metody učení anglického jazyka napříč všemi jazykovými dovednostmi. Celý kurz probíhal na velmi vysoké úrovni a při velmi přátelské atmosféře. Lektorky nám nenásilnou a velmi zábavnou formou předávaly zkušenosti, tipy, triky a konkrétní aktivity, které jsme nejen vyzkoušeli, ale také prodebatovali. Lekce byly proloženy zajímavými fakty vztahující se k Británii včetně perliček z historie, politické situace, královské rodiny a Brexitu. Velký přínos kurzu vidím nejen v získaných informacích a praktických aktivitách, ale hlavně v možnostech sdílet vědomosti a porovnávat podmínky na školách v jiných státech.

Mgr. Blanka Lisztwanová