EUROgymnázia

aneb Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0057
  • Žadatel projektu: Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání
  • Realizace projektu: 11. 11. 2008 - 31. 10. 2011

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl zlepšit kompetence učitelů a žáků na gymnáziích cestou spolupráce škol zapojených do projektu v rámci činnosti metodických center podpory gymnaziálního vzdělávání. Tyto školy v současnosti připravují školní vzdělávací programy, a v době předpokládané realizace je čeká jejich implementace. Pro úspěšnou implementaci a rozpracování ŠVP je nutné připravit na školách tvůrčí a pozitivně naladěné prostředí. Projekt je určen dvěma cílovým skupinám. Pedagogům, u kterých povede ke zvýšení jejich profesních kompetencí, a žákům, kteří jsou konečnými příjemci výsledků projektu. Setkávání pedagogů na seminářích a workshopech zaměřených na moderní formy výuky a týmová práce je základem pro týmové zpracování vzdělávacích materiálů, výstupů projektu. Konečným příjemcem těchto výstupů, které budou tvořeny v souladuse ŠVP, je žák. Aplikace těchto výstupů ve vyučování povede ke konečnému cíli projektu zvýšení klíčových kompetencí žáka požadovaných zaměstnavateli.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
Vzdělávací oblasti Partneři projektu
Informatika a ICT Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace
Chemie Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovskéhoa Gymnázium,Ostrava, příspěvková organizace
Český jazyk a literatura Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
Fyzika Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Matematika Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Dějepis Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Biologie Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Cizí jazyky - JA, JN Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Estetická výchova Gymnázium s polským jazykem vyučovacím, Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace