Projekty ROP

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

 • Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
 • Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
 • Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
 • Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
 • Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/20.01213
 • Doba realizace projektu: 7/2013 – 5/2016

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů za pomocí moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky. Toto vybavení umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Prostřednictvím stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace vzniknou učebny a laboratoře přírodovědných předmětů. Do vzniklých učeben či laboratoří budou pořízeny nové didaktické pomůcky pro výuku, ICT a nábytek.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 10 inovovaných, modernizovaných či zrenovovaných laboratoří či učeben pro výuku přírodovědných předmětů; stavební úpravy a rozvody elektroinstalace; nákup vybavení pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů.

Partneři projektu

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Střední škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
 • Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
 • Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
 • Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Financování projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 530 182,62 Kč
 • Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU (85 %): 8 100 655,22 Kč
 • Podíl Moravskoslezského kraje (15 %): 1 429 527,40 Kč

Manažer projektu

Logo EU

PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč
Dotace EU: 17.462.136,36 Kč
Podíl kraje:   3.325.897,36 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.
Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

logo ROP

 

MODERNIZACE, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA SPORTOVIŠŤ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ VII

 • Název projektu: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízeníVII
 • Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/17.01163
 • Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Předmětem projektu je modernizace sportovního areálu pro výuku tělovýchovy a pro rozvoj volnočasových aktivit, což přispěje ke zlepšení výuky TV na gymnáziu, rozvoji kroužků pořádaných Gymnáziem a vytvoří se komplexní nabídka prostor pro sportovní volnočasové aktivity. Nově vznikne hřiště s umělým povrchem, čtyřproudová atletická dráha, rozběhová dráha pro skok daleký, antukové vržiště pro vrh koulí a tartanové doskočiště. Dále budou vybudovány přístupové chodníky k dílčím sportovištím, relaxační plochy a travnaté plochy.Projekt bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů.

logo ROP