Moderní škola

Naší škole byl v rámci výzvy OP VVV Šablony II schválen projekt Moderní škola II

V rámci OP VVV číslo výzvy 02_16_035 naše škola získala prostředky ve výši 940 090,- Kč na realizaci projektu s názvem Moderní škola.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006657

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.