Školní výuková zahrada

V rámci projektu skupina žáků 3.C šestiletého studia pod pedagogickým vedením Mgr. Brukové zpracovala žádost o grant. Po schválení žádosti o projekt si třída navrhla, jak bude školní výuková zahrada vypadat a co na ní chtějí pěstovat. Další třídy smontovaly truhlíky, naplnily je zeminou a zasadily bylinky a zeleninu pod odborným dohledem Mgr. Černé. V příštím školním roce máme v plánu zahradu rozšířit i o ovocné keře. Třídy nižšího gymnázia na zahradě pracují v rámci praktického cvičení z biologie. Ukončením projektu samozřejmě činnost školní zahrady nekončí, budeme v budování pokračovat i v dalších letech. O prázdninách bude o školní výukovou zahradu pečovat skupina dobrovolníků.

Projekt splnil přání žáků mít školní zahradu a cíl vyučujících biologie, kteří takto mohou vyučovat i prakticky a názorně.

Výstupy projektu:

1) Skupina 8 žáků ze 3.C se naučila zpracovat grantovou žádost.

2) Třída 3.C navrhla, jak bude školní zahrada vypadat a jaké rostliny se zde budou pěstovat.

3) Třída 3.A se naučila montovat truhlíky a natřít je.

4) Třída 1.A a 2.A naplnila truhlíky hlínou a zasadila rostliny, které budeme pěstovat. Žáci se naučili pracovat se zakoupeným zahradním nářadím.

5) Uspořádali jsme dobrovolnou sbírku rostlin na školní zahradu pro žáky nižšího gymnázia. Žáky jsme motivovali k dobrovolnictví.

6) Péče o zahradu bude probíhat v rámci praktických cvičení z biologie.

7) Výpěstky budou využity  žáky.

Nyní s potěšením pozorujeme, jak se nám truhlíky zazelenaly a všechny sazeničky se ujaly. Během prázdnin o zahradu pečovali dobrovolníci, kteří ji zalévali. Nyní můžeme sklízet sice skromnou, ale naši, úrodu – rajčata, papriky, bylinky…. A těšíme se na další školní rok, kdy už si vše předpěstujeme sami v truhlících ze semínek.