Moderní škola II.

Naší škole byl v rámci výzvy OP VVV Šablony II schválen projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098 ve výši 1 737 328 Kč.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019-31. 8. 2021


Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání, prohloubit jejich profesní kompetence prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností, obohatit výuku novými metodami a formami práce a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivity

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.III/22 Projektový den mimo školu