Moderní škola II

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II) získala škola prostředky ve výši 1 737 328 Kč. Doba realizace projektu Moderní škola II (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014098) byla stanovena na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. S ohledem na pandemii COVID-19 bylo nutno realizaci projektu prodloužit do 31. 1. 2022.


Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání, prohloubit jejich profesní kompetence prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností, obohatit výuku novými metodami a formami práce a podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivity

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.III/22 Projektový den mimo školu