Můj pracovní sešit

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Interaktivní výuková aplikace – Můj pracovní sešit

  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/.1.1.07.11.00.40
  • Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2008
  • Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2010

Hlavní zárukou kvalitního vzdělávání mladé generace jsou především kvalifikovaní a pracovně motivovaní učitelé. Proto se pedagogové třineckého gymnázia přihlásili do grantového projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byli úspěšní a v září získali finanční podporu Moravskoslezského kraje na projekt s názvem Interaktivní výuková aplikace „Můj pracovní sešit“. Záměrem takových projektů, podporovaných EU, je zlepšit přípravu pedagogů, zajistit přístup k informačním a komunikačním technologiím (ICT), zvýšit zájem o studium přírodovědných oborů, učinit učení přitažlivějším. Cílovou skupinou projektu jsou žáci a učitelé Gymnázia Třinec. Vytvořená interaktivní aplikace umožní rozvoj žákům mimořádně nadaným i individuální tempo žákům znevýhodněným.

Hlavním cílem projektu je využívání moderních metod výuky založených na ICT ve výuce nepočítačových předmětů a realizace kvalitního vzdělávání učitelů. Obsahem projektu budou v první fázi víkendová školení zaměřená na vytvoření metodických týmů, jejich efektivní spolupráci a komunikaci. Školení budou mít formu workshopů. V druhé fázi absolvují vyučující metodické semináře zaměřené na moderní formy a metody výuky. Ve třetí fázi proběhne tvorba interaktivní výukové aplikace „Můj pracovní sešit“ a v závěrečné fázi bude tato zařazena do výuky a ověřována její efektivita. Průběžně budou vybrané školy regionu seznamovány s tvořenou výukovou aplikací a možnostmi jejího využití. Celkovým výsledkem bude interaktivní výuková aplikace „Můj pracovní sešit“ vytvořená pro dva přírodovědné předměty – biologii a zeměpis. Projekt uzavře závěrečná konference, kde budou předány zkušenosti s tvorbou a realizací grantových projektů. Na projektu se bude podílet celkem 15 pracovníků gymnázia (13 pedagogů a dva administrativní pracovníci) a bude trvat 25 měsíců.

Realizační tým

Jméno Role
Marcel Gibiec Manažer
Hana Drabinová Koordinátor
Helena Ferencová Ekonom
Andrea Černá Člen vývojového týmu
Jana Hložková Člen vývojového týmu
Hana Franková Člen vývojového týmu
Pavlína Madari Člen vývojového týmu
Marian Plucnar Člen vývojového týmu
Libuše Raszková Člen vývojového týmu
Pavla Chromečková Člen vývojového týmu
Lucie Lomozíková Člen vývojového týmu
Ivana Kuczynská Člen vývojového týmu
René Brauner Webmaster
Jindřich Močkoř Public relations officer
Renata Brzusková Asistentka manažera