Celoroční soutěž Ruské reálie

Zveme všechny, které zajímá ruský jazyk a Rusko, k účasti v soutěži Ruské reálie.

Soutěž bude probíhat od listopadu 2014 do června 2015, kdy vyhlásíme vítěze.

Jednotlivé úkoly budeme uvádět na našich webových stránkách v sekci předměty – ruský jazyk – soutěže.

Zpracované odpovědi budete odevzdávat svým vyučujícím ruského jazyka do uvedeného termínu.

Úkol č. 1

Otázky k úkolu č. 1 — odevzdat do 24.11. 2014