Články z kategorie Výtvarná výchova pro maturanty


Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022

Tisk dokumentu

 

Maturitní témata z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022
Č. Maturitní téma
1 Počátky umění v pravěku 
2 Umění starověku – Mezopotámie, Egypt
3 Antické umění – Starověké Řecko
4 Etruské umění, umění starověkého Říma
5 Umění středověku – předrománské umění, byzantské umění
6 Románské umění
7 Gotické umění
8 Raná italská renesance
9 Vrcholná renesance manýrismus v Itálii a zaalpských zemích
10 Barokní umění, barokní realismus a klasicismus
11 Vrcholné baroko a rokoko
12 Klasicismus, romantismus a realismus v evropském umění
13 Impresionismus
14 Postimpresionismus, neoimpresionismus
15 Secese
16 Umění první poloviny 20. století – expresionismus, fauvismus, futurismus 
17 Kubismus
18 Abstraktní umění
19 Dadaismus a surrealismus
20 Umění druhé poloviny 20. století