Články z kategorie Německý jazyk


Pozdrav z Německa

Skupina 35 žáků školy se vydala ve dnech 5.-9. října 2015 v doprovodu dvou pedagogů na pětidenní jazykový pobyt. Kromě výuky německého jazyka je součástí zájezdu prohlídka Drážďan, Míšně a Berlína. Vedle významných historických památek účastníci navštíví také Skleněnou manufakturu Volkswagen, míšeňskou porcelánku, berlínskou televizní věž aj.

Fotogalerie

Mezinárodní setkání mládeže v Německu

Již tradičně se naši studenti účastní mezinárodního setkání mládeže v německém Bad Marienbergu. V těchto dnech (7. – 14. 6. 2015) tam s účastníky z dalších zemí o Evropské unii diskutují Tereza Byrtusová, Laura Daňová (1. D), Kamila Wrzecionková a Manuela Nerrmesanová (5.A). K pobytu patří i zajímavý doprovodný program, jak o tom svědčí foto, které nám poslaly.

Německo

Zájezd do Německa

Milí němčináři – možnost vyjet téměř zdarma do zahraničí se týká  i vás. Připravujeme jazykově-vzdělávací zájezd do Německa – během pětidenního pobytu vás čeká výuka němčiny a návštěva významných památek. Bližší informace k zájezdu oznámíme, jakmile škole bude doručeno rozhodnutí o schválení projektu. Zájezd se uskuteční pouze v případě, že získáme dotaci
z evropských fondů.
Pokud máte o zájezd zájem, hlaste se u svých vyučujících němčiny. V případě většího počtu zájemců bude rozhodovat váš prospěch a chování.

Úspěchy v němčině

Tadeáš Cienciala, student 4. B, se zúčastnil Soutěže v německém jazyce 2015 (Deutsch-Wettbewerb 2015). Tato soutěž probíhá pod záštitou ministerstva školství a úspěšní studenti získají jako odměnu stipendijní pobyt v Německu. Znalosti a dovednosti Tadeáše Ciencialy byly natolik přesvědčivé, že získal cenu nejvyšší, třítýdenní jazykový pobyt v Marburku.

Tadeáš a jeho bratr Jaroslav Cienciala z 5. B navíc dostali díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu na jazykové škole v zahraničí.

Oběma studentům blahopřejeme.

Úspěch v okresním kole soutěže v němčině

Naše škola se může pochlubit úspěchem v konverzační soutěži v němčině. První místa si
z okresního kola, které se konalo 14. ledna 2015 ve Frýdku-Místku, přivezli J. Cienciala v kategorii
III A  a M. Csepcsar v kategorii II B.
Blahopřejeme a držíme palce do krajského kola, které proběhne 26. ledna 2015 v Ostravě.

Výsledky školního kola:
Kategorie II B
1. místo M. Csepcsar, 2. A
2. místo S. Kulštejnová, 2. A
3. místo D. Martynek, 2.A

Kategorie III A
1. místo J. Cienciala, 5. B
2. místo T. Cienciala, 4. B
3. místo M. Kajfoszová, 2. D

Německá literární soutěž TOR

Studenti němčiny z pátého (popř. třetího) ročníku si mohli vyzkoušet své znalosti v soutěži TOR, kterou už tradičně pořádá Pygmalion Třinec. Úkolem je přečíst určenou německou knihu v originále a následně řešit otázky k jejímu obsahu. Ve školním kole soutěže (3. 12. 2014) si nejlépe vedli:
1. místo K. Kretek (5.B)
2. místo D. Martynek (5.B)
3. místo J. Cienciala (5.B)
a postoupili do městského kola, které se konalo 12. 12. 2014 v Pygmalionu. Zde k otázkám k obsahu knihy přibyla konverzace na určité téma. Naši studenti předvedli výborné znalosti a obsadili první místa:
1. místo J. Cienciala
2. místo K. Kretek
3. místo D. Martynek
Blahopřejeme  ke krásnému úspěchu!

info výherci TOR

Mezinárodní setkání k EU v Německu

Počátkem listopadu jsem měl jedinečnou příležitost zúčastnit se semináře pro studenty středních škol s názvem Think Europe v německém Bad Marienbergu. Tohoto mezinárodního setkání se kromě mě, D. Martynka a dalších osmi studentů z České republiky zúčastnili také studenti z Litvy, Polska, Slovinska, Rakouska, Španělska, Německa a Chorvatska.

Tématem letošního semináře bylo „Once upon a time in Europe.“ (Bylo nebylo jednou v Evropě) se zaměřením na řešení evropských problémů. Hlavní náplní semináře byla samostatná práce v mezinárodních skupinkách a její závěrečná prezentace. Technická vybavenost Europahausu  nám umožnila vytvořit prezentace na velice vysoké úrovni. Součástí programu byl také takzvaný countrymarket, který se skládal ze dvou částí.  V první části se představily jednotlivé země a jejich tradice a pak jsme měli možnost ochutnat tradiční pokrmy a nápoje zúčastněných zemí.

Zavítali jsme také do hodinu a půl vzdáleného Kolína nad Rýnem, kde jsme si vyslechli přednášku, která nám pomohla při dokončování našich závěrečných prací.

Dominik Sedlařík

kaAbendessen_web CM_web Currywurst_web Fachwerk_web Gruppenarbeit Skupinka_Köln Tim Třinec

Školní kolo konverzační soutěže

Dne 7. ledna 2014 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v němčině. Proběhlo ve dvou kategoriích: II. B pro studenty 1. a 2. ročníku šestiletého studia a III. A  pro studenty 3. až 5. ročníku šestiletého a 1. až 3. ročníku čtyřletého studia. Nejdříve účastníci poměřili své znalosti němčiny v poslechové části, následovala konverzační část a popis obrázku. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané a na celkovém umístění se výraznou měrou podepsala úspěšnost právě v poslechové části. Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme k úspěchu.

Výsledky kategorie II. B:
1. Lucie Bajerová, 2. A
2. Ondřej Sikora, 2.A
3. Adéla Tomaniecová, 2.A

Výsledky kategorie III. A:
1. Tomáš Cieslar, 5.B
2. Petr Heczko, 5.B
3. Denisa Rábková, 3.D

Vítězové jednotlivých kategorií se 21. ledna 2014 zúčastní okresního kola soutěže ve Frýdku-Místku.

 

Výsledky městského kola soutěže TOR

Výherci městského kola Třinec, které se konalo 12. 12. 2013 v Pygmalionu,  jsou:

  1. Petr Heczko (Gymnázium Třinec)
  2. Tomáš Cieslar (Gymnázium Třinec)
  3. Kateřina Walachová (SOŠ Třinec-Kanada)

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 Literární soutěž TOR se uskutečnila pod záštitou města Třinec v rámci grantu na podporu kulturních a uměleckých aktivit.

 VÝHERCŮM GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY!

Školní kolo soutěže TOR

Školní kolo soutěže TOR ve čtení německé knihy Jeder ist käuflich v originále se uskutečnilo dne 3. prosince 2013 s tímto výsledkem:
1. místo   T. Cieslar, 5.B
2. místo   N. Sikorová, 3.D
3. místo   P. Heczko, 5.B
Tito studenti nás budou 12. prosince 2013 reprezentovat v celoměstském kole, které pořádá vzdělávací centrum Pygmalion.

TOR_1

Spolupráce s Domem Evropy v Bad Marienbergu

Vyučující němčiny již několik let úspěšně spolupracují s Domem Evropy v Praze. Naši studenti tak mají možnost pravidelně se účastnit mezinárodních seminářů pro mládež v německém Bad Marienbergu, kde byl v roce 1951 založen první Europa-Haus jako evropské centrum pro vzdělávání a setkávání mládeže a dospělých. Jeho účelem je podpora mezinárodní spolupráce a evropské integrace.

 

« Novější články