Školní kolo konverzační soutěže v němčině

Školní kolo konverzační soutěže v němčině se uskutečnilo ve středu 13. ledna 2016 ve dvou kategoriích: v kategorii II B, která je určena žákům 1. a 2. ročníku šestiletého studia, soutěžilo 10 žáků, v kategorii III A se utkalo 12 žáků 3. až 5. ročníku šestiletého studia a odpovídajících ročníků čtyřletého studia.
Výsledky kategorie II B:
1. Nikola Štodtová, 2. A
2. Nela Sikorová, 1. C
3. Lukáš Míra, 2. A

Výsledky kategorie III A:
1. Tadeáš Cienciala, 5. B
2. Ondřej Sikora, 4. A
3. Markéta Kajfoszová, 3. D
IMG_0326 IMG_0329

T. Ciencialovi, který postupuje do okresního kola, držíme palce.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.