Články z měsíce Červenec 2020


Novinky ve výuce anglického jazyka

V novém školním roce se můžete těšit na spoustu nových vyučovacích pomůcek. U maturity už jsme využili nové slovníky a v jazykových učebnách na vás čekají karetní hry procvičující gramatiku – časy, členy, předložky, tvoření otázek i odpovědí, procvičení gerundia a infinitivu, modální slovesa, idiomy, frázová slovesa apod. Zakoupili jsme také sady učebnic pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé zaměřených na logické uvažování při používání teoreticky nabytých znalostí z gramatiky. Potěšíme i maturanty novou sadou učebnic zaměřenou na zopakování a prohloubení znalostí konverzačních témat. Pořídili jsme také didaktické hry zaměřené na slovní zásobu, postřeh a logické uvažování. 

Vybrali jsme i učebnice pro jazykové kurzy advanced a proficiency, které mohou využívat nadaní studenti a které nám budou sloužit jako vzor pro přípravu jazykových soutěží. 

Doplnili jsme také anglickou knihovničku o žádané tituly ze stran studentů a pedagogů. Můžete si vybrat knihy ve zjednodušené angličtině, zrcadlově psané texty i knihy v originále. U vybraných titulů jsme zakoupili sady pro celou skupinu angličtiny, abychom s knihami mohli pracovat v hodinách. Náš výběr byl trochu limitován pandemií COVID 19, protože některé tituly nejsou momentálně v České republice dostupné a jejich zasílání z Velké Británie bylo zastaveno.

Celková částka dosáhla téměř 50 000,- Kč a získali jsme ji z grantu projektu Erasmus+ KA1 Učíme ve 21. století. 

Vyučující cizích jazyků si nové pomůcky, knihy i učebnice prohlédli a některé hry jsme si i prakticky vyzkoušeli v rámci workshopu. 

 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2020

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné akce… V aule gymnázia dne 26. 6. 2020 takovou akcí bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Vše proběhlo komorně, tentokrát pouze za přítomnosti vedení školy a učitelů. Ředitelka školy, Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D., předala nejlepším studentům finanční odměny SRPŠ a mimořádná stipendia.