Články ze dne 20. 11. 2019


Galavečer Kino na sametu

     U příležitosti 30.výročí listopadových událostí roku 1989 proběhl v kině Kosmos galavečer, při kterém se nejen vzpomínalo na uplynulých třicet let svobody, ale zároveň byly předány Ceny statutárního města Třince. Cenou statutárního města Třince byla oceněna naše škola za mimořádný přínos pro město a region v oblasti vzdělávání a výchovy. Cenu statutárního města Třince obdržela také naše bývalá dlouholetá kolegyně paní PhDr. Milada Hejmejová.
Více zde

Halloweenská vědomostní soutěž 1. D, E a 3. A

Komise AJ si pro první ročníky čtyřletého studia a žáky 3. A připravila vědomostní soutěž na téma Halloween, zaměřenou na faktické znalosti o tomto svátku, slovní zásobu a schopnost rýmovat či doplnit křížovku.

Letošní výsledky nás u dvou týmů velmi mile překvapily, neboť se jim podařilo téměř dosáhnout maximálního počtu bodů.

Výherci Halloweenské soutěže v I. kategorii:
1. místo – 
A. Staňková, F. Michejda, E. Sikorová, J. Mrajcová   57 bodů
2. místo – L. Sližová, A. Martynková, T. Kidoňová, V. Szczotková   56 bodů
3. místo – N. Klusáčková, F. Bojko, F. Káňa, S. Sniegonová   52 bodů

Výherci Halloweenské soutěže v II. kategorii:
1. místo –
J. Pavlasová, D. Gulis, M. Serafin, J. Nguenová    92 bodů
2. místo –
T. Pyszková, M. Kohutová, A. Cuberová   91 bodů
3. místo –
T. Cieslarová, A. Ponczová, B. Czudková  76 bodů

Vítězům gratulujeme a vyučujícím AJ děkujeme za přípravu a vyhodnocení soutěže.

 

 

Soutěž Halloween Poems 2. A

Třída 2. A si vyzkoušela, jaké to je stát se na hodinu básníkem a navíc v anglickém jazyce. Aby to neměli příliš náročné, zvolili jsme metodu „composite poems“, kdy žáci mají některé verše v nabídce a mohou je ve své básni využít. 

Mgr. Rašková a Mgr. Skupień Kapsia literární díla 2. A vyhodnotily a vybraly vítězné práce.

  1. místo – Z. Sikorová a L. Kupiecová + A. Gorylová, E. Hrabětová
  2. místo – L. Kysialová, A. Skříčková
  3. místo – A. Pilchová, A. Škulcová