Články ze dne 13. 11. 2019


3. A se zapojila do Soutěže mladých zoologů

Během celého týdne probíhá v ZOO Ostrava každoroční Soutěž mladých zoologů, které se účastní mnoho týmů z celého kraje. Tématem letošního ročníku byli Dravci, sovy a sokoli. Do soutěže se v pondělí 11. 11. zapojily         i 3 pětičlenné týmy ze třídy 3. A. Zda byl některý z našich týmů úspěšný a postoupil tak do dalšího kola, zatím nevíme. Ale všem byla odměnou za účast návštěva ZOO. Za reprezentaci školy děkujeme.

Projektový den AJ pro 2.A

 

Dne 22.10.2019 jsem společně se svými spolužáky a vyučujícími AJ jela na projektový den do jazykové školy Pygmalion v Českém Těšíně. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny, a potom se nám už věnovali lektoři. S každým lektorem jsme strávili dvě vyučovací hodiny. V první lekci jsme hráli hry v angličtině, např. Jeopardy (Riskuj), a také procvičovali poslechové dovednosti. V druhé lekci jsme se zaměřili hlavně na mluvení s druhou osobou. Pan učitel si pro nás nachystal otázky, které jsme pokládali našim spolužákům. Také jsme si procvičovali slovní zásobu na téma cestování. Slovíčka jsme museli popsat tak, aby je ostatní uhádli.

Projektový den s angličtinou hodnotím velmi dobře a určitě bych si podobnou akci ráda zopakovala. 🙂

                                                                                                                                       Eliška Veselá 2.A

Komise angličtiny si projektový den připravila nejen pro 2.A, ale i jiné třídy, které se na neformální výuku cizího jazyka mohou těšit v průběhu školního roku. Doufáme, že budete spokojeni alespoň tak jako žáci sekundy.