Články ze dne 29. 11. 2019


Top Ten Best in English

Dne 29. 11. 2019 se naši žáci zapojili do mezinárodní soutěže Best in English, která probíhá současně ve většině zemí EU. Soutěž probíhá online a letos bylo na naší škole téměř 80 přihlášených účastníků. Protože však nemáme tolik počítačů v učebnách, nedostalo se na všechny zájemce. Hodnotila se znalost slovní zásoby, gramatiky, porozumění textu a poslech. Úlohy byly na úrovni B2 – C1.  Maximální počet bodů, které bylo možné získat, bylo 117.
Podle předběžných výsledků se do Top Ten na gymnáziu dostali tito žáci:
 
1. Jakub Danyś 4. D 109 bodů (v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas)
2. Matěj Fonš 6. A 107 bodů
3. Silva Skoupilová 5. C 105,5 bodů
4. Jan Zaremba 3. E 105 bodů
5. Ondřej Hložek 5. C 105 bodů
6. Ondřej Cienciala 4.D 102,5 bodů
7. Markéta Hankeová 4. E 97,5 bodů
8. Anna Kantorová 4. C 97 bodů 
9. Samuel Klus 4. D 95,5 bodů 
10.   Alexandr Šimon 6. A 94,5 bodů 
 
Všem jmenovaným gratulujeme. Blahopřejeme i dalším soutěžícím, kteří se od loňska zlepšili a děkujeme za účast těm, kteří našli odvahu a vyzkoušeli si tuto soutěž poprvé.
 
 

Biologická olympiáda

Pro letošní ročník Biologické olympiády byla stanovena tato témata:

Kategorie C a D (nižší gymnázium) – Těžký život ve vodě
Kategorie A a B (vyšší gymnázium) – Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte – téma se zabývá tím, jak se organismy brání proti jiným organismům.

Školní kola jednotlivých kategorií proběhnou v průběhu měsíce ledna a února. Jako každoročně bude školní kolo obsahovat poznávání organismů, praktické úkoly týkající se tématu a všeobecný test.

Veškeré informace (včetně přípravných textů) najdete na www.biologickaolympiada.cz

Přípravné texty pro kategorii A a B v tištěné podobě si můžete vyzvednout v kabinetě 119.