Halloweenská vědomostní soutěž 1. D, E a 3. A

Komise AJ si pro první ročníky čtyřletého studia a žáky 3. A připravila vědomostní soutěž na téma Halloween, zaměřenou na faktické znalosti o tomto svátku, slovní zásobu a schopnost rýmovat či doplnit křížovku.

Letošní výsledky nás u dvou týmů velmi mile překvapily, neboť se jim podařilo téměř dosáhnout maximálního počtu bodů.

Výherci Halloweenské soutěže v I. kategorii:
1. místo – 
A. Staňková, F. Michejda, E. Sikorová, J. Mrajcová   57 bodů
2. místo – L. Sližová, A. Martynková, T. Kidoňová, V. Szczotková   56 bodů
3. místo – N. Klusáčková, F. Bojko, F. Káňa, S. Sniegonová   52 bodů

Výherci Halloweenské soutěže v II. kategorii:
1. místo –
J. Pavlasová, D. Gulis, M. Serafin, J. Nguenová    92 bodů
2. místo –
T. Pyszková, M. Kohutová, A. Cuberová   91 bodů
3. místo –
T. Cieslarová, A. Ponczová, B. Czudková  76 bodů

Vítězům gratulujeme a vyučujícím AJ děkujeme za přípravu a vyhodnocení soutěže.