Články z kategorie Chemie


Chiralita ve světě kolem nás

Hned první vyučovací den nového roku 2019 si studenti 2.D vyslechli zajímavou přednášku z úst lektora z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dozvěděli se o chiralitě nejen látek, které lze vidět v laboratořích, ale i všude v přírodě kolem nás. Tady je pár příkladů:

Četnost hlemýždě zahradního se vzácnou levotočivou ulitou je vůči pravotočivé v poměru 1 : 20 000. Četnost opačného uložení vnitřních orgánů (situs inversis) u člověka se vyskytuje s četností 1: 10 000.

Běžně lze chiralitu pozorovat u květů orchidejí, na zobáku některých ptáků (tenkozobec, křivka) , u mořského narvala či platýze, na lebce sovy pálené nebo ve dvoušroubovici DNA.

Na závěr se nám dostalo také vysvětlení, proč je hlemýžď v knihách Ondřeje Sekory vyobrazen s běžnou pravotočivou, ale v animovaném filmu už se vzácnou levotočivou ulitou.

Pokud tedy na svém těle nebo kdekoli kolem sebe najdete objekty, které jsou neztotožnitelné se svým zrcadlovým obrazem, vězte, že jste objevili další příklad chirality.

Zadání Chemické olympiády

úspěšní řešitelé školního kola kategorie C v roce 2018

V letošním roce se opět můžete zúčastnit Chemické olympiády, která je druhou nejstarší školní vědomostně-dovednostní soutěží v ČR. Letošní ročník je v pořadí již pětapadesátý. Věříme, že olympiáda osloví chemické nadšence i ty, kteří plánují spojit své budoucí profesní zaměření s chemií nebo jí příbuzným oborem. V loňském roce sbírali naši žáci výrazné úspěchy v okresních i krajských kolech. Věříme, že letošní rok bude neméně úspěšný.

Nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži je elektronická přihláška na webu pořadatele https://olympiada.vscht.cz/cs/.

 

  • kategorie A – maturitní ročníky a další zájemci z nižších ročníků 55_b_sk_teorie_zadani_uvod – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 26. října 2018.
  • kategorie B – 2. a 3. ročník 4letého a 4. a 5. ročník 6letého studia 55_b_sk_teorie_zadani_uvod– řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 22. března 2019.
  • kategorie C – 1. a 2. ročník 4letého a 3. a 4. ročník 6letého studia – zadání – odevzdávejte vyučujícím do 25.2.2019
  • kategorie D – 1. a 2. ročník 6letého studia 55_d_sk_teorie_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 22. ledna 2019.

Chemici zahájili olympijské soutěže

Každoroční záplavu školních soutěží v chemické sekci odstaroval již 55. ročník olympiády kategorie A. Jedná se    o kategorii nejstarších řešitelů, kteří se blíží závěru středoškolského studia. Letošního školního kola se zúčastnili dva řešitelé a dvě řešitelky. Jedná se  o nebývale  vysoký počet, vzhledem k značné obtížnosti úloh. Všichni soutěžící obstáli a stali se úspěšnými řešiteli.  Oba hoši i jedna dívka nakonec obdrželi pozvánku k účasti                  v prestižním krajském kole 7. prosince v Ostravě. Blahopřejeme a přejeme hodně zdaru.

Science show opět s naší účastí

Sobotní dopoledne se zúčastnili naši žáci science show v rámci akce Týden vědy. Akce každoročně probíhá pod patronací Akademie věd ČR. Naše škola připravila spoustu zajímavých demonstračních pokusů z fyziky a chemie. Zájem příchozích rodičů a dětí svědčí o atraktivitě realizovaného programu.

 

Jedinečná příležitost strávit plně hrazený roční studijní pobyt v USA

Využít jedinečnou možnost a získat atraktivní stipendium na americké střední škole s ubytováním v americké rodině mají nyní i studenti v ČR.

Do České republiky čerstvě přichází FLEX Program, což je americký vládní stipendijní program pro středoškoláky! Umožňuje studentům ve věku od 15 do 18 let plně hrazený roční pobyt v USA. Víc na FLEX Czech Republic a (vše je tak čerstvé, že české stránky jsou teprve ve výstavbě). Ale pozor, uzávěrka je už 31. října! Více informací na webu:

http://discoverflex.org/

nebo Facebookovém profilu: https://www.facebook.com/FLEXCzechia/?fref=gs&dti=666719586772665&hc_location=group

Naši studenti nezahálejí ani o prázdninách

Na sklonku prázdnin, kdy už na nás ze všech koutů volají, že je čas vrátit se do školy, jsem měla možnost zúčastnit se již třetího ročníku pětidenního mezinárodního chemického kempu na SPŠCH v Ostravě.

Program byl rozdělený na dopolední práce v laboratořích a na odpolední volnočasové aktivity. V dopoledních hodinách jsme tedy v rozdělených skupinách zabrousili do úkolů z fyzikální nebo analytické chemie, na kterých jsme spolupracovali s bratry Slováky. Společně jsme titrovali, zapalovali bengálské ohně či pozorovali světélkující kyslík. Určovali jsme stav dusičnanů v pitné vodě na Ostravsku a také jsme vytvářeli tepelnou izolační směs. Odpoledne jsme navštívili místa, která více či méně souvisí s chemickým průmyslem, např. jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, kde jsme byli provedeni po vysokých pecích. Exkurze byla završena výstupem na Bolt Tower, kde jsme měli ve slunečný den celou Ostravu jako na dlani. Také jsme si prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou v ČR jediné jeskyně hydrotermálního původu. V jeskyních jsme k veselí paní průvodkyně jakožto chemický kemp systematicky pojmenovávali jednotlivé horniny.

Kromě nových známostí a samozřejmě poznatků si všichni účastníci odvezli i certifikát. Účast na chemickém kempu mě obohatila a myslím, že tyto akce rozvíjejí potenciál mladých lidí.

 

Kateřina Balcarová, IV.C

Odkaz na reportáž: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000013965/studuj-u-nas-ostrava-hostila-chemicky-kemp

Žákyně za katedrou

Naše škola se neustále zabývá otázkami zvyšování „kvality“. Do výuky se dostávají stále nové prvky a formy, které si kladou za cíl reagovat na aktuální vzdělávací potřeby. Jednu nevšední vyučovací jednotku zažili studenti 2.E, pro které si celou hodinu chemie připravila a úspěšně také zrealizovala spolužačka Markéta Hankeová. Své kamarády naučila názvosloví nenasycených uhovodíků, srozumitelně vysvětlila pravidla a vše důkladně procvičila na příkladech. Ohlas žáků na její počínání byl velmi pozitivní a je značně pravděpodobné, že se nejednalo o poslední takovouto hodinu. Ukázalo se, že tato forma má solidní motivační i aktivizující potenciál. Může se stát, že bude Markétin příklad motivací pro  další studenty, kteří by si chtěli vyzkoušet roli učitele v „ostrém“ provozu.

Záplava úspěšných řešitelů chemické olympiády

Soutěžní jaro přineslo letos našim studentům celou řadu úspěchů. Mnoho úspěšných řešitelů a spousta zájemců o řešení úloh chemických olympiád potvrzuje narůstající trend zájmu dětí o chemické vědy.

V letošním roce byly soutěže opět tradičně rozděleny do několika věkových kategorií od nejmladších soutěžících v kategorii D až po ty nejstarší v kategorii A. Soutěž se skládá vždy ze tří částí (domácí, školní praktické a testu).

 

V kategorii C se ve školním kole sešlo celkem 25 úspěšných řešitelů, v kategorii B pak úspěšně řešilo šest studentů. Soutěž je dobrou zkušeností a příležitostí nabýt nové vědomosti a praktické zkušenosti, které se mohou hodit v budoucím studiu.

Kategorie C

 Kategorie B 

Úspěch třineckých gymnazistů v Chemquestu

Ve čtvrtek  19.4. absolvoval akční tým ve složení : Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný (5.A) finále celostátní soutěže pro střední školy – Chemquest. Naši studenti suverénně zvládli nejen demonstrovat  vybrané experimenty související s letošním tématem Energie, ale bez zaváhání také zodpovídali dotazy odborné poroty.

Výsledné  2.místo je důvodem k velké gratulaci našim hvězdám, které zazářily na půdě VŠCHT.

„Terko a Martinové – moc děkujeme za energii, čas a odhodlání, které jste tomuto projektu věnovali!“

Podpořte naše studenty svým hlasem

Chemquest je pravidelná chemická soutěž v níž se snoubí přírodní věda s filmovým uměním. Cílem studentských týmů je zaujmout porotu vlastním videem, které se vždy dotýká nějaké konkrétní problematiky. V kategorii středních škol je letošním tématem Chemie a enrgie. Studenti Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný po někalikadenním úsilí dokončili velmi zdařilý snímek, který nyní bojuje o hlasy veřejnosti na Youtube kanále: 

 Studentský tým soutěžící pod názvem 3 v Tom doufá, že jejich video zaujme obsahem i dramaturgií. Chcete-li podpořit naše studenty, můžete tak učinit kliknutím na ikonu zdviženého prstu.

 

 

Věda nás bavila v knihovně

Opět po roce ožila třinecká Městská knihovna science show v rámci týdne vědy, který už tradičně v tomto termínu pořádá Akademie Věd ČR v.v.i. V sobotním dopoledni se to v knihovně hemžilo dětmi i dospělými, kteří nadšeně hltali program studentů třineckých středních škol. Naše škola již tradičně vyslala své fyzikální a chemické týmy, které prezentovaly příchozím své experimenty. Došlo i na dětský koutek, kde si malí stavěli elektrické obvody. O úspěchu akce svědčí skutečnost, že původně plánovaný konec akce se musel nakonec o hodinu posunout. 

Poděkování patří studentům, kteří svůj program nacvičili a nelitovali věnovat sobotní volný den popularizaci vědy. Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Heczkovi, který již dlouhodobě nezištně podporuje naše aktivity materiálně.

Seminaristé se seznamovali s průmyslovou chemií

Studenti předmaturitních a maturitních seminářů z chemie se zúčastnili 25.10.2017 exkurze v chemických podnicích. Navštívili provozy výroby pneumatik nadnárodní společnosti Barum Continental a.s. v Otrokovicích a podnik DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí, který je zaměřen na zpracování a výrobu derivátů aromatických uhlovodíků.

V obou chemičkách studenti prošli chemickými provozy a mohli si v praxi ověřit své znalosti z chemie. S provozem v obou fabrikách je seznámili odborní průvodci. Obě exkurze byly přínosné zejména pro budoucí profesní směřování studentů. Odborní průvodci vysvětlili studentům význam a perspektivy technického vzdělání s nezbytnou nutností komunikace v anglickém jazyce.

Po exkurzích v chemických podnicích si studenti prohlédli provoz unikátní manufaktury na výrobu a renovaci gobelínů.

Chemická olympiáda startuje

Hanka Hudziecová a Martin Dinh – úspěšní řešitelé loňského ročníku

V letošním roce se opět můžete zúčastnit Chemické olympiády, která je druhou nejstarší školní vědomostně – dovednostní soutěží v ČR. Letošní ročník je v pořadí již čtyřiapadesátý. Věříme, že olympiáda osloví chemické nadšence i ty, kteří plánují spojit své budoucí profesní zaměření s chemií nebo jí příbuzným oborem. V loňském roce sbírali naši žáci výrazné úspěchy v okresních i krajských kolech. Věříme, že letošní rok bude neméně úspěšný.

  • kategorie B – 2. a 3. ročník 4letého a 4. a 5. ročník 6-letého studia 5ChO_B_SK_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 31. března 2017
  • kategorie C – 1. a 2. ročník 4letého a 3. a 4. ročník 6letého studia 54ChO_C_SK_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 10. března 2017
  • kategorie D – 1. a 2. ročník 6letého studia 54ChO_D_SK_Zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 27. ledna 2017

Pedagogičtí zaměstnanci se společně vzdělávají


Zatímco děti si užívají podzimních prázdnin, pedagogové naší školy se vzdělávají. Program dnešního vzdělávání je zaměřen na práci s třídním kolektivem. Paní psycholožka Mgr. Milena Mikulková interaktivně představuje osvědčené techniky při diagnostice, mediaci nebo řešení častých situací souvisejících s výkonem pedagogické profese.

Chemici uspěli v kraji

Letošní kolotoč vědomostních soutěží je v plném proudu. Nejinak tomu je i v chemické sekci. Své krajské kolo za sebou mají i komisí vybraní řešitelé olympiády v kategorii B, které se účastní studenti převážně druhých a třetích ročníků středoškolského studia. Naši zástupci v těžké konkurenci obstáli, stali se úspěšnými řešiteli a potvrdili vzrůstající trend zájmu o přírodovědné obory na naší škole. Martin Dinh (4.A) a Hana Hudziecová (3.E) obsadili 6. a 7. místo ve třiadvacetičlenném poli soutěžících z Moravskoslezského kraje. Blahopřejeme ke skvělé reprezentaci a přejeme, aby zkušenosti získané při soutěži zúročili v budoucnu.

Výsledky krajského kola

« Novější články - Starší články »