Články z kategorie Chemie


Science show opět s naší účastí

Sobotní dopoledne se zúčastnili naši žáci science show v rámci akce Týden vědy. Akce každoročně probíhá pod patronací Akademie věd ČR. Naše škola připravila spoustu zajímavých demonstračních pokusů z fyziky a chemie. Zájem příchozích rodičů a dětí svědčí o atraktivitě realizovaného programu.

 

Jedinečná příležitost strávit plně hrazený roční studijní pobyt v USA

Využít jedinečnou možnost a získat atraktivní stipendium na americké střední škole s ubytováním v americké rodině mají nyní i studenti v ČR.

Do České republiky čerstvě přichází FLEX Program, což je americký vládní stipendijní program pro středoškoláky! Umožňuje studentům ve věku od 15 do 18 let plně hrazený roční pobyt v USA. Víc na FLEX Czech Republic a (vše je tak čerstvé, že české stránky jsou teprve ve výstavbě). Ale pozor, uzávěrka je už 31. října! Více informací na webu:

http://discoverflex.org/

nebo Facebookovém profilu: https://www.facebook.com/FLEXCzechia/?fref=gs&dti=666719586772665&hc_location=group

Naši studenti nezahálejí ani o prázdninách

Na sklonku prázdnin, kdy už na nás ze všech koutů volají, že je čas vrátit se do školy, jsem měla možnost zúčastnit se již třetího ročníku pětidenního mezinárodního chemického kempu na SPŠCH v Ostravě.

Program byl rozdělený na dopolední práce v laboratořích a na odpolední volnočasové aktivity. V dopoledních hodinách jsme tedy v rozdělených skupinách zabrousili do úkolů z fyzikální nebo analytické chemie, na kterých jsme spolupracovali s bratry Slováky. Společně jsme titrovali, zapalovali bengálské ohně či pozorovali světélkující kyslík. Určovali jsme stav dusičnanů v pitné vodě na Ostravsku a také jsme vytvářeli tepelnou izolační směs. Odpoledne jsme navštívili místa, která více či méně souvisí s chemickým průmyslem, např. jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, kde jsme byli provedeni po vysokých pecích. Exkurze byla završena výstupem na Bolt Tower, kde jsme měli ve slunečný den celou Ostravu jako na dlani. Také jsme si prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou v ČR jediné jeskyně hydrotermálního původu. V jeskyních jsme k veselí paní průvodkyně jakožto chemický kemp systematicky pojmenovávali jednotlivé horniny.

Kromě nových známostí a samozřejmě poznatků si všichni účastníci odvezli i certifikát. Účast na chemickém kempu mě obohatila a myslím, že tyto akce rozvíjejí potenciál mladých lidí.

 

Kateřina Balcarová, IV.C

Odkaz na reportáž: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000013965/studuj-u-nas-ostrava-hostila-chemicky-kemp

Žákyně za katedrou

Naše škola se neustále zabývá otázkami zvyšování „kvality“. Do výuky se dostávají stále nové prvky a formy, které si kladou za cíl reagovat na aktuální vzdělávací potřeby. Jednu nevšední vyučovací jednotku zažili studenti 2.E, pro které si celou hodinu chemie připravila a úspěšně také zrealizovala spolužačka Markéta Hankeová. Své kamarády naučila názvosloví nenasycených uhovodíků, srozumitelně vysvětlila pravidla a vše důkladně procvičila na příkladech. Ohlas žáků na její počínání byl velmi pozitivní a je značně pravděpodobné, že se nejednalo o poslední takovouto hodinu. Ukázalo se, že tato forma má solidní motivační i aktivizující potenciál. Může se stát, že bude Markétin příklad motivací pro  další studenty, kteří by si chtěli vyzkoušet roli učitele v „ostrém“ provozu.

Záplava úspěšných řešitelů chemické olympiády

Soutěžní jaro přineslo letos našim studentům celou řadu úspěchů. Mnoho úspěšných řešitelů a spousta zájemců o řešení úloh chemických olympiád potvrzuje narůstající trend zájmu dětí o chemické vědy.

V letošním roce byly soutěže opět tradičně rozděleny do několika věkových kategorií od nejmladších soutěžících v kategorii D až po ty nejstarší v kategorii A. Soutěž se skládá vždy ze tří částí (domácí, školní praktické a testu).

 

V kategorii C se ve školním kole sešlo celkem 25 úspěšných řešitelů, v kategorii B pak úspěšně řešilo šest studentů. Soutěž je dobrou zkušeností a příležitostí nabýt nové vědomosti a praktické zkušenosti, které se mohou hodit v budoucím studiu.

Kategorie C

 Kategorie B 

Úspěch třineckých gymnazistů v Chemquestu

Ve čtvrtek  19.4. absolvoval akční tým ve složení : Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný (5.A) finále celostátní soutěže pro střední školy – Chemquest. Naši studenti suverénně zvládli nejen demonstrovat  vybrané experimenty související s letošním tématem Energie, ale bez zaváhání také zodpovídali dotazy odborné poroty.

Výsledné  2.místo je důvodem k velké gratulaci našim hvězdám, které zazářily na půdě VŠCHT.

„Terko a Martinové – moc děkujeme za energii, čas a odhodlání, které jste tomuto projektu věnovali!“

Podpořte naše studenty svým hlasem

Chemquest je pravidelná chemická soutěž v níž se snoubí přírodní věda s filmovým uměním. Cílem studentských týmů je zaujmout porotu vlastním videem, které se vždy dotýká nějaké konkrétní problematiky. V kategorii středních škol je letošním tématem Chemie a enrgie. Studenti Tereza Czepczorová, Martin Dinh a Martin Novotný po někalikadenním úsilí dokončili velmi zdařilý snímek, který nyní bojuje o hlasy veřejnosti na Youtube kanále: 

 Studentský tým soutěžící pod názvem 3 v Tom doufá, že jejich video zaujme obsahem i dramaturgií. Chcete-li podpořit naše studenty, můžete tak učinit kliknutím na ikonu zdviženého prstu.

 

 

Věda nás bavila v knihovně

Opět po roce ožila třinecká Městská knihovna science show v rámci týdne vědy, který už tradičně v tomto termínu pořádá Akademie Věd ČR v.v.i. V sobotním dopoledni se to v knihovně hemžilo dětmi i dospělými, kteří nadšeně hltali program studentů třineckých středních škol. Naše škola již tradičně vyslala své fyzikální a chemické týmy, které prezentovaly příchozím své experimenty. Došlo i na dětský koutek, kde si malí stavěli elektrické obvody. O úspěchu akce svědčí skutečnost, že původně plánovaný konec akce se musel nakonec o hodinu posunout. 

Poděkování patří studentům, kteří svůj program nacvičili a nelitovali věnovat sobotní volný den popularizaci vědy. Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Heczkovi, který již dlouhodobě nezištně podporuje naše aktivity materiálně.

Seminaristé se seznamovali s průmyslovou chemií

Studenti předmaturitních a maturitních seminářů z chemie se zúčastnili 25.10.2017 exkurze v chemických podnicích. Navštívili provozy výroby pneumatik nadnárodní společnosti Barum Continental a.s. v Otrokovicích a podnik DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí, který je zaměřen na zpracování a výrobu derivátů aromatických uhlovodíků.

V obou chemičkách studenti prošli chemickými provozy a mohli si v praxi ověřit své znalosti z chemie. S provozem v obou fabrikách je seznámili odborní průvodci. Obě exkurze byly přínosné zejména pro budoucí profesní směřování studentů. Odborní průvodci vysvětlili studentům význam a perspektivy technického vzdělání s nezbytnou nutností komunikace v anglickém jazyce.

Po exkurzích v chemických podnicích si studenti prohlédli provoz unikátní manufaktury na výrobu a renovaci gobelínů.

Chemická olympiáda startuje

Hanka Hudziecová a Martin Dinh – úspěšní řešitelé loňského ročníku

V letošním roce se opět můžete zúčastnit Chemické olympiády, která je druhou nejstarší školní vědomostně – dovednostní soutěží v ČR. Letošní ročník je v pořadí již čtyřiapadesátý. Věříme, že olympiáda osloví chemické nadšence i ty, kteří plánují spojit své budoucí profesní zaměření s chemií nebo jí příbuzným oborem. V loňském roce sbírali naši žáci výrazné úspěchy v okresních i krajských kolech. Věříme, že letošní rok bude neméně úspěšný.

  • kategorie B – 2. a 3. ročník 4letého a 4. a 5. ročník 6-letého studia 5ChO_B_SK_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 31. března 2017
  • kategorie C – 1. a 2. ročník 4letého a 3. a 4. ročník 6letého studia 54ChO_C_SK_zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 10. března 2017
  • kategorie D – 1. a 2. ročník 6letého studia 54ChO_D_SK_Zadani – řešení odevzdávejte svým vyučujícím do 27. ledna 2017

Pedagogičtí zaměstnanci se společně vzdělávají


Zatímco děti si užívají podzimních prázdnin, pedagogové naší školy se vzdělávají. Program dnešního vzdělávání je zaměřen na práci s třídním kolektivem. Paní psycholožka Mgr. Milena Mikulková interaktivně představuje osvědčené techniky při diagnostice, mediaci nebo řešení častých situací souvisejících s výkonem pedagogické profese.

Chemici uspěli v kraji

Letošní kolotoč vědomostních soutěží je v plném proudu. Nejinak tomu je i v chemické sekci. Své krajské kolo za sebou mají i komisí vybraní řešitelé olympiády v kategorii B, které se účastní studenti převážně druhých a třetích ročníků středoškolského studia. Naši zástupci v těžké konkurenci obstáli, stali se úspěšnými řešiteli a potvrdili vzrůstající trend zájmu o přírodovědné obory na naší škole. Martin Dinh (4.A) a Hana Hudziecová (3.E) obsadili 6. a 7. místo ve třiadvacetičlenném poli soutěžících z Moravskoslezského kraje. Blahopřejeme ke skvělé reprezentaci a přejeme, aby zkušenosti získané při soutěži zúročili v budoucnu.

Výsledky krajského kola

Všichni účastníci Chemické olympiády úspěšně vyřešili

úlohy kategorie B ve školním kole, které sestávalo z domácí teoretické části, praktické laboratorní části a testu.
V kategorii B se již jedná o úlohy s vyšší obtížností, o to cennější je, že se všichni řešitelé dostali nad hranici 60% úspěšnosti. V celkovém pořadí se nejlépe vedlo Martinu Dinhovi (4.A) a Hance Hudziecové (3.D), mezi nimiž o vítězství Martina Dinha rozhodla při rovnosti celkového počtu bodů až lepší úspěšnost v testové části. Na třetím místě se umístivší Daniel Martynek (4.A) i čtvrtá Markéta Malyszová (5.A) o monoho nezaostali a jsou rovněž příslibem. V krajském kole, které proběhne na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity ve čtvrtek 27. dubna, budou školu reprezentovat Martin a Hanka. Budeme držet palce.

úspěšní řešitelé

výsledky

Chemická olympiáda kategorie C má za sebou školní kolo

Celkem osm řešitelů usilovalo o body v základním kole 53. ročníku tradiční soutěže v kategorii zahrnující žáky prvních a druhých ročníků středoškolského studia. Ústředním tématem, které bude doprovázet všechny fáze soutěže v letošním roce, byly kovy. Školní část soutěže zahrnuje již tradičně tři části: domácí – teoretickou, školní – praktickou a test. 

Nejlépe se vypořádali se zadáním Martin Dinh, Daniel Martynek (oba 4.A) a Tomáš Laba (3.A). Prvně dva jmenovaní byli zároveň pozváni krajskou komisí soutěže do kraského kola. Blahopřejeme a přejeme hodně zdaru. Poděkování za pomoc při realizaci soutěže patří Mgr. A. Černé.

výsledky

 

 

Školní kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY, kategorie D

Letošní školní kolo 53.ročníku Chemické olympiády proběhlo za účasti 10 našich mladších studentů z 1.C a 2.C. Zvolené téma bylo svým praktickým zaměřením jistě přínosem pro všechny zvídavé.

 

 

 

 

 

 

Mezi tři nejlepší se sice probojovali studenti 2.C : Karolína Czepczorová, Kateřina Balcarová a Ondřej Hložek, avšak ani částečně znevýhodnění studenti mladšího ročníku se nemusí za své výsledky stydět.

Všem děkujeme za aktivní účast a postupujícím přejeme hodně úspěchu v okresním kole.

Poděkování za přípravu a realizaci chemické olympiády patří Mgr. Andree Černé

      test

(max.70b)

praktická část (max.30b) domácí část (max.70b) celkem

(max.170b)

1. Czepczorová

Karolína,2.C

55,5 25 62 142,5
2. Balcarová

Kateřina, 2.C

47 22,5 64 133,5
3. Hložek

Ondřej, 2.C

53,5 19 59 131,5
4. Vrabelová

Marie, 2.C

41 25 63 129
5. Spratek

Vojtěch,2.C

56 19 51,5 126,5
6. Tomoszek

Lukáš,1.C

37,5 28 56,5 122
7. Raszková

Michaela,2.C

42,5 23 52,5 118
8. Bialožyt

Marek,1.C

42 26 47,5 115,5
9. Rajca

David,2.C

46 16,5 52,5 115
10. Kuzma

Sebastian, 2.C

22,5 20 64 106,5
« Novější články - Starší články »