Články ze dne 5. 6. 2024

Národní kolo Olympiády v němčině

Vysoká škola ekonomická v Praze se 30. 5. 2024 stala místem konání ústředního kola Olympiády v cizích jazycích. Vítězové krajských kol v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině zde bojovali o nejlepší umístění na národní úrovni. V německém jazyce zastupovala Moravskoslezský kraj naše studentka Sára Ferfecká a nevedla si vůbec špatně, když v silné konkurenci obsadila krásné, ale nevděčné 4. místo. O náročnosti soutěže na této úrovni svědčí mezi jiným i to, že účastníci museli na určené téma reagovat bez přípravy. Pro představu – Sára měla za úkol vyjádřit se spontánně k tématu Körperkritik.
Věříme, že její úspěch bude motivovat mnohé studenty k učení se němčině. Pro zajímavost: všem účastníkům ústředních kol (kategorie SŠ a SŠ+) jsou prominuty přijímací zkoušky do bakalářského studia FMV. Účastníci ústředních kol (angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština) jsou tedy automaticky přijati bez přijímacích zkoušek ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů (do studijního programu dle vlastní volby).
Děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy i kraje a blahopřejeme!