Články ze dne 3. 6. 2024

Celý Třinec zpívá

Celý Třinec zpívá
Dům dětí a mládeže v Třinci přivítal poslední květnový den pěvecké sbory třineckých škol. Hostitelem byl domácí Štývarův dětský sbor pod vedením Zuzany Lasotové. Sbory se navzájem představily svým programem a také došlo na společný zpěv. Náš Pěvecký sbor Gymnázia Třinec nemohl chybět. Vždyť jsme byli věrnými účastníky všech minulých ročníků. Po několikaleté odmlce se letos uskutečnil 11. ročník pěvecké přehlídky dětských a mládežnických sborů a věříme, že se přehlídka opět zařadí mezi tradiční třinecké akce.
Všem organizátorkám velké díky!