Články ze dne 13. 5. 2024

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

Počátkem května proběhlo krajské kolo této prestižní a náročné soutěže, do které se se svou prací Růže, druh a slovo – lyrická poezie Vladimíra Holana prizmatem stylometrických metod probojoval i Filip Michejda ze 7.A. Obhájit své téměř roční vědecké snažení se mu podařilo a vyhrál krásné 2. místo

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů. 

Úspěchy v Matematické olympiádě

Během dubna proběhla okresní a krajská kola této náročné soutěže, do které se zapojili i naši úspěšní řešitelé. 
Celkem 7 mladších žáků bojovalo v okresním kole, které je v jejich kategorii tím posledním. Nejlepším se stal už opakovaně Adam Talík ze 3.A, který ve velké konkurenci 62 soutěžích vyhrál 1. místo
Náročné úlohy úspěšně zvládla i Adéla Toszková z 1.A, která obsadila 6. – 7. místo, účastníků v její kategorii bylo 73. 

Krajského kola se mohli zúčastnit pouze ti starší žáci, kteří zvládli vyřešit náročné úlohy klauzurní části školního kola. Postup vybojovali tři a nejlépe se dařilo Lucii Chlupové z 2.C, která se stala úspěšnou řešitelkou. 

Gratulujeme a přejeme dobré výsledky i v příštích ročnících.