Rodilá mluvčí v hodinách angličtiny

To speak or not to speak…
tak nějak se možná rozhodovali žáci gymnázia v Třinci, když se poprvé setkali v hodinách angličtiny s rodilou mluvčí. Dnes, po téměř půlroční spolupráci se všichni shodnou, že mít rodilou mluvčí na škole je obrovský přínos. Michaela LeDoux, která pochází z Louisiany v USA, pracuje ve škole v rámci programu Fulbrightovy nadace. Cílem této nadace je podpora vzájemného porozumění prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. Michaela spolupracuje se všemi vyučujícími anglického jazyka, čímž je zajištěno, že se účastní výuky ve většině tříd. Po počátečních rozpacích a nejistotě, zda budou umět správně komunikovat (a necítit se trapně), zda budou rozumět a také umět vyjádřit právě tu myšlenku, kterou chtějí, se postupně všichni žáci přesvědčili, že to zvládají a že jim Michaela rozumí. Toto zjištění je pro mnohé velmi významné.
Žáci velice kladně oceňují možnost komunikace s rodilou mluvčí, ale současně vnímají, že Michaela má nejen široký všeobecný rozhled, ale také hluboké znalosti v některých oblastech (umění, architektura, historie, zeměpis…). Pokud se žáků zeptáte, co se jim v hodinách s rodilou mluvčí nejvíce líbí, uslyšíte odpovědi typu: „Zlepšil se mi poslech a porozumění. Michaela nám může z vlastní zkušenosti říct, jak to v USA chodí, což se z žádné učebnice nedozvíte“ nebo „ Michaela je fajn, energická, usměvavá a optimistická; zajímají ji naše názory a žádná odpověď pro ni není špatná. Z počátku jsem měla problém jí rozumět, protože mluvila rychle. Teď už jí rozumím. Jsem ráda, že nás učí o americké kultuře. Je super!“
Michaela nespolupracuje pouze s učiteli anglického jazyka, ale její znalosti a ochotu naučit mladé lidi něčemu novému mohou využit také vyučující ostatních předmětů. Například Mgr. Leciánová si zpestření výuky dějepisu výkladem v angličtině velice chválí: „Spolupráci s lektorkou anglického jazyka Michaelou LeDoux, která působí na gymnáziu již od září, považuji za velmi přínosnou a zajímavou. Studenti mají možnost slyšet v hodině dějepisu výklad angloamerických dějin v angličtině přímo od rodilého mluvčího a navíc mohou klást otázky týkající se nejen dané tematiky, ale také výuky dějepisu ve Spojených státech amerických. Studenti již měli možnost prohloubit své znalosti týkající se například americké války za nezávislost či světové hospodářské krize z roku 1929.”
Možnost komunikace s rodilou mluvčí si všichni vysoce ceníme a jsme rádi, že Michaela LeDoux na naší škole působí. Její bezprostřední a vstřícné vystupování, přátelskost a otevřenost pomáhá žákům překonat ostych a obavy z případného komunikačního neúspěchu. Rozhovory o sportu, umění, vzdělávání a dalších tématech rozšiřují nejen slovní zásobu žáků a obohacují je o zajímavé poznatky, ale také přispívají k rozbíjení stereotypů a omezených představ o některých jevech současného světa.