Mini DofE den v MŠ Nerudova

    Mini DofE den

Končí školní rok a zároveň končí druhý ročník projektu Malí a velcí – spolupráce MC DofE Gym Třinec, MŠ Nerudova a třineckého gymnázia. Tentokrát akcí, kterou jsme nazvali Mini DofE den. Cílem bylo ukázat předškolákům, jak funguje DofE a expedice. Učili se stavět stany a dokonce v nich někteří mohli odpoledne přespat. Zájem byl obrovský, pomocníků spousta a nakonec to byl tak neobvyklý zážitek, že ani hodinové čtení pohádek některé neuspalo. Akce dopadla na jedničku a my do příštího roku víme, že můžeme přidat i vaření v přírodě nebo malý výšlap s batůžky. 🙂


Během školního roku jsme předškolákům zorganizovali několik akcí – Bramboriádu – podzimní odpoledne pro děti a rodiče, sportovní dopoledne v naší nové sportovní hale, Mikulášskou besídku, divadelní představení, týden čtení pohádek, dopolední retro hrátky a Mini DofE den. Do školky také pravidelně dochází 8 dobrovolníků, kteří pomáhají učitelkám. Hrají si s dětmi, vyrábějí výzdobu školky, zakládají materiály do portfolií, pomáhají s úklidem postýlek… zkrátka s čím je třeba. Někteří si vymýšlejí a vytvářejí vlastní aktivity pro předškoláky, a pak zkoušejí, jak fungují v praxi. 
Díky tomuto projektu jsme získali ze Sociálního fondu DofE grant ve výši 25 000,- Kč. Za tuto maximální částku, kterou lze v grantovém řízení získat, jsme realizovali akce spojené s projektem. 

Děkujeme všem Dofákům a jejich spolužákům za jejich ochotu zapojit se do projektu. Zároveň děkuji vedení školy i kolegům za podporu. Odměnou jsou nám úsměvy dětí ve školce, nové zážitky a zkušenosti. 

Mgr. Petra Bruková, koordinátor MC DofE Gym Třinec