Královská města na Dunaji – zájezd pro žáky NG

KRÁLOVSKÁ MĚSTA NA DUNAJI 24.06. – 26.06.2024

I pro žáky 1.A, 2.A, 3.A a 4:A jsme si připravili zájezd, na který vyrážíme v pondělí. Je to novinka, zatím byly zájezdy určeny vždy pro studenty vyšších ročníků, tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne. 

1. DEN: BRATISLAVA
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme na Slovensko a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do Bratislavy – hlavního města Slovenské republiky. Navštívíme
Bratislavský hrad s výhledy na historické centrum a Most SNP se známou věží „UFO“. Dále nás čeká procházka uličkami
starého města – Michalská brána, Stará radnice, Hlavní náměstí, neoklasicistní Primaciálný palác (původně sídlo
ostřihomského arcibiskupa), Katedrála sv. Martina a další. Poté budeme mít krátké osobní volno na občerstvení. Odpoledne
odjedeme na ubytování do maďarské metropole Budapešti. V případě časové rezervy a zájmu absolvujeme procházku
večerním městem.

2. DEN: BUDAPEŠŤ – BUDÍN, PEŠŤ
Po snídani nás čeká prohlídka Budapešti. Jako první si prohlédneme západní část města – Budín. Uvidíme impozantní
kostel sv. Matyáše, orientální Rybářskou baštu s působivým výhledem na město, rázovité uličky a náměstí čtvrti Buda i
velkolepé paláce Budínského hradu. Poté se přesuneme do východní části města – Pešti. Nenecháme si ujít turisticky
oblíbenou baziliku sv. Štěpána, impozantní budovu parlamentu, Náměstí hrdinů – monumentální prostranství s
Památníkem tisíciletí a několika významnými stavbami. Odpoledne budeme mít volný čas v okolí živé obchodní třídy Váci
utca a zkusíme vyšetřit i čas na nejznámější budapešťskou tržnici Vásárcsarnok plnou maďarských kulinářských
specialit. Poté se vrátíme na ubytování jako předešlou noc.

3. DEN: VÍDEŇ – HUNDERTWASSERHAUS, HOFBURG, STEPHANSDOM
Po snídani odjedeme do Vídně – hlavního města Rakouska. Nejprve se krátce zastavíme u jedinečné, živou vegetací
prorostlé, stavby Hundertwasserhaus a prohlédneme si exteriéry městského obytného domu, který v r. 1985 postavil
architekt Hundertwasser, a jehož cílem bylo zasadit úder, podle jeho názoru, bezduché moderní architektuře. Poté nás čeká
projížďka a procházka historickým centrem města: uvidíme majestátní radnici, měšťanské divadlo Burgtheater, elegantní
budovu parlamentu, zimní rezidenci rakouských císařů Hofburg, kostel sv. Petra, pěší zónu Graben, velkolepý dóm sv.
Štěpána, nákupní třídu Kärntner Straße, Operu a další zajímavosti města. V podvečer odjedeme zpět do České republiky.
Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.