Výuka 1.A, 1.D a 1.E ve dnech 1. a 2. 9. 2020

Výuka v úterý 1.9.2020 bude od 8.00 do 10.30 a ve středu 2.9.2020 od 8.00 do 12.00. Od čtvrtku se již bude učit podle rozvrhu.