Články ze dne 14. 3. 2019


Překladatelská soutěž OU – výsledky

12. března proběhlo slavnostní vyhodnocení Překladatelské soutěže vyhlášené Ostravskou univerzitou. Za naši školu jsme mohli odeslat dva příspěvky za každý jazyk. Za angličtinu nás reprezentovaly Nikol Mitrengová a Magda Bruková, za španělštinu Nikol Mitrengová a Alice Zielinová, za polštinu Karolína Franková a Anna Bojková a za němčinu Gabriela Pyszková a Gabriela Kavalčíková. Největší úspěch měl překlad Karolíny Frankové, která porotu zaujala natolik, že získala 1. místo.

Její dojmy z Ostravské univerzity si můžete přečíst zde:

Po předání diplomů a čestných uznání soutěžícím středních i vysokých škol v rámci Dne s překladem proběhlo v aule FF Ostravské univerzity hned několik přednášek na různá témata. Jedna z nich byla zaměřena například na jazykové technologie v audiovizuálním překladu, mezi které spadá třeba titulkování nebo dabing.

V odpoledním programu pak byla možnost zúčastnit se překladatelských dílen. Ty byly určeny především pro oceněné soutěžící, dorazit však mohl v podstatě kdokoliv. Během necelých dvou hodin probíhala diskuse nad konkrétními soutěžními překlady a problémovými pasážemi. Kromě toho jsme se však dozvěděli i něco o překladu obecně, o jeho základních principech, na co si dát pozor a seznámili jsme se také s některými „překladatelskými oříšky“. Soutěž i samotná akce byly pro mě osobně zdrojem mnoha nových informací i zkušeností.

 Karolína Franková, 4.D