Literární soutěž v angličtině

Rádi bychom studenty naší školy pozvali k účasti ve 25. ročníku soutěže SPUSA Writing Contest. Jedná se o soutěž v anglickém jazyce, která si klade za cíl zlepšit dovednosti žáků a studentů všech druhů škol a motivovat je k dalšímu studiu angličtiny, a to formou kreativního psaní na dané téma. Veškeré příspěvky jsou v rámci soutěže posuzovány anonymně nezávislou porotou, jejímž předsedou je letos renomovaný spisovatel James Ragan. Téma letošního ročníku je BUDOUCNOST.

Vítězové se krom věcných cen mohou těšit na slavnostní vyhlášení a banket, které již tradičně proběhnou na Velvyslanectví USA v České republice a jímž je provede herec Martin Dejdar.

Pravidla*:
1. Soutěž je určena žákům a studentům všech typů škol ve věku 6-26 let.
2. Účastník nesmí být anglický rodilý mluvčí.
3. Účastník musí být autorem příspěvku, kopie ani překlady nebudou akceptovány.
4. Obsah soutěžní práce se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu, i kdyby jen nepřímo. Jsou
vítány jakékoliv interpretace tématu.
5. Příspěvek může být napsán v libovolné literární formě (próza, poezie,…) i žánru.
6. Příspěvek musí být do soutěže zaslán prostřednictvím internetového formuláře na stránkách soutěže.
Formulář musí být řádně vyplněn.
7. Účastník může zaslat do soutěže nejvýše dva příspěvky, každý v jiné literární formě (próza, poezie).
8. Příspěvek musí dodržet tato omezení rozsahu vzhledem ke kategorii, do které náleží:
1) Žáci a studenti ve věku 6-15 let: do 300 slov
2) Žáci a studenti ve věku 16-18 let: do 500 slov
3) Studenti ve věku 19-26 let: do 700 slov

Více informací k soutěži a letošnímu tématu (včetně pravidel) najdete zde a na stránkách soutěže (spusa.gallimaufry.cz).