Filozofická soutěž Nebojme se myslet

15. prosince se několik studentů maturitních ročníků zúčastnilo soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich úkolem bylo napsat esej na jedno ze čtyř témat, která se dotýkala různých oblastí filozofie. Posudky dvou na sobě nezávislých hodnotitelů obdrží každý účastník soutěže na email, celkové výsledky budou zveřejněny koncem ledna.

Příklady témat:

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Ludwig Wittgenstein

„Kde není zákon, není svoboda.“ John Locke