Beseda s pracovnicemi úřadu práce

Ve středu 3. 10. 2017 proběhla v naší škole pro zájemce z řad žáků maturitních tříd beseda s pracovnicemi Úřadu práce ČR. Navštívila nás ředitelka Kontaktního pracoviště Třinec Mgr. Olga Sikorová se svými kolegyněmi Bc. Marcelou Mrózkovou a Ing. Gajdaczovou. Účastníci besedy se seznámii s pojmem statut studenta, se všemi možnostmi dalšího vzdělávání, s předpoklady pro volbu povolání, s aktuální situací na trhu práce, vlivem stupně vzdělání na uplatnitelnost absolventů na trhu práce apod. Že tyto problémy nejsou našim studentům lhostejné, o tom svědčí jejich hojná účast na besedě organizované až v době po vyučování. Děkujeme jak našim hostům, tak také všem účastníkům besedy.