Akce komise zeměpisu ve druhém pololetí 2018/2019

Komise zeměpisu pořádá ve druhém pololetí tyto akce:

  • Studentská vědecká konference – pondělí 18. 3. 2019 – téma Pohyb – ZS předmaturitní
  • Přednáška Putování Ruskem přes Moskvu až na Solovecké ostrovy  – ve středu 20. 3. 2019, pro studenty Zeměpisných semínářů.

       Anotace přednášky: Putování Ruskem a ruskými dějinami po nejslavnějších ruských památkách ve stopách pravoslavných mnichů-kolonizátorů ruského  severu až na proslavené Solovecké  ostrovy, které byly a jsou nejposvátnějším místem Ruska a které byly sídlem prvního táboru GULAGu.

  • Exkurze do Třineckých železáren – duben
  • Exkurze Těšínské Slezsko – duben
  • Terénní cvičení – duben-květen
  • Tradiční výukový program projektu Planeta 3000 s tématem KOLUMBIE – ráj, slasti a neřesti. Termín – ve středu 24. 4. 2019.  Podrobnosti o programu najdete na webových stránkách http://planetazeme3000.cz/. Programu se zúčastní většina tříd – dle rozpisu v plánu školy.
  • Dvoudenní exkurze po zajímavých místech České republiky – květen 2019, třídy 2. D, 2. E a 4. C. Pokud se chcete podívat na program minulých exkurzí, pak jej najdete zde: 2016, 2017, 2018.