Články ze dne 25. 9. 2023

Studenti 1.A a 2.A zamířili do minulosti

Do dob dávno minulých se vydali v úterý 19. září naši nejmladší studenti. Třídy 1.A a 2.A vyrazily na exkurzi do Archeoparku Chotěbuz – Podobora, aby se v rámci výukového programu Branou do minulosti seznámily se životem našich předků.  

V historickém areálu si děti prohlédly polozemnice a další obytné domy, v nichž se žilo na začátku raného středověku, vyzkoušely si na žernovu namlít obilí, zastřílely si lukem a někteří kluci se na chvíli proměnili v udatné středověké bojovníky. Plno zážitků a nových poznatků si studenti odnesli také z vnitřní interaktivní expozice, kde se hravou formou seznámili s archeologickými nálezy, zkusili si vyrýt svá jména hlaholicí do voskové tabulky a dověděli něco více o dějinách tohoto předního českého naleziště. 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nejstarší stopy osídlení nese z pozdní doby bronzové a halštatské, několik stovek let později ho na témže místě nahradilo raně středověké slovanské hradisko. Archeopark je jednou z poboček Muzea Těšínska.  

Mgr. Šárka Szlaurová