Články ze dne 1. 3. 2021


Škomam 2021

I letos se konal další ročník Školy matematického modelování (Škomam), který pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB – TU Ostrava. Kurz určený především pro studenty maturitního ročníku byl tentokrát dvoudenní a celý online. 

Studenti Adam Gabrys, Ondřej Hložek, Pavel Bojko, Vojtěch Spratek a Daniel Romanowski rozhodně nelitovali, že se kurzu zúčastnili. Vyslechli si mnoho zajímavých online přednášek, zkusili si interaktivní počítačová cvičení. Hodně nového se dozvěděli a zjistili, za čím vším stojí matematika… Zaujala je také přednáška týkající se aktuálního tématu této doby – screeningové testování, chybovost různých druhů testů či matematické modelace šíření nákazy mezi lidmi. 

Seminář je každoročně pro studenty přínosem a jsme rádi, že se i přes nepříznivou situaci konal alespoň touto formou.