Články ze dne 19. 5. 2020


Výsledky ankety

V minulých dnech měli studenti možnost zapojit se do ankety na téma Zajímá nás, jak se vám daří. Zúčastnilo se bohužel jen 49 % žáků naší školy, nicméně výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že distanční vzdělávání studenti docela dobře zvládají a vnímají období karantény především jako novou zkušenost, díky které se mohou mj. zlepšit v dovednosti plánovat svou práci.

Katka druhá v kraji, postup do celostátního kola ve hře

Ve čtvrtek 7. května 2020 proběhlo v Ostravě krajské kolo STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI. Vzhledem k mimořádné situaci se všechna kola této prestižní soutěžní přehlídky konají letos online formou diskuzního fóra, kde soutěžící ve vymezeném čase odpovídá písemně na dotazy odborné poroty, ta jeho středoškolskou odbornou činnost předem pečlivě prostudovala.

Kateřina Balcarová z 5. C vybojovala v silné konkurenci 7 dalších prací z oboru HISTORIE fantastické druhé místo a ocitla se tak se svojí prací Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě… aneb problematika mladých mužů na Těšínsku v letech 1938-1948 v licitaci o postup do celostátního kola.

Kateřina se ve své práci věnovala životnímu příběhu svého pradědy Josefa Balcara. Vycházela ze vzpomínek pamětníků, dokumentů a jiných historických pramenů, které nalezla v pradědově pozůstalosti. Z těchto střípků se pokusila rekonstruovat nelehkou životní pouť svého předka, který prošel druhou světovou válkou nejprve jako totálně nasazený, poté voják německého wehrmachtu na východní frontě a nakonec jako válečný zajatec. Podařilo se jí osud Josefa Balcara zobecnit a nalézt traumata, která její praděda sdílel s celou generací mladých mužů narozených na Těšínsku (národnostní nevyhraněnost, druhá světová válka, poúnorová persekuce a další). Práce obsahuje podrobný, ale přehledný přehled dějin Těšínska s důrazem na období po první světové válce, přičemž se v této části Katka opírá o bohatý seznam sekundárních zdrojů. Praktický přínos práce má ve stolní didaktická hra, kterou vymyslela a jejímž cílem je pomocí příběhu konkrétního člověka zpřístupnit moderní dějiny mladým studentům. Odborné konzultace Katce poskytoval v průběhu celé její tvorby pan učitel Michal Foff.

Kateřině moc gratulujeme k obrovskému úspěchu a držíme palce, ať se její šance na postup do celostátního kola stane skutečností!