Zájezd do Pobaltí

Zahraniční zájezd žáků školy do Pobaltí v květnu 2020 realizován nebude. V současnosti intenzivně jednáme s cestovní kanceláří a hledáme nejlepší řešení komplikované situace. O výsledcích jednání budeme studenty přihlášené na zájezd informovat. Prosíme o pochopení a trpělivost.