Úspěch v celostátní výtvarné soutěži

Blahopřejeme Veronice Balcarové k 3. místu v celostátní výtvarné soutěži „Příroda kolem nás“, kterou vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí. Letos je to již 19. ročník. Tato soutěž má v dětech probudit zájem o naši chráněnou přírodu, se kterou se mohou setkat v každém koutě naší země.

Úkolem dětí bylo zachytit pozitivní prožitek, který získaly na svých toulkách přírodou. Nejlepší práce jsou vystaveny v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Oceněné práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz.