Projekt Školní výuková zahrada získal 16 000,- Kč

Díky účasti v programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám, naše škola získala 16 000,- Kč na projekt Školní výuková zahrada. 

 

Projekt původně vymysleli někteří žáci 3. C v rámci soustředění Beskydský Oxford, kdy si měli zkusit zažádat o tzv. malý grant, tzn. o grant v maximální výši 30 000,- Kč. Přišli s nápadem školní zahrady a nakonec přesvědčili vedení školy, že by rádi tento projekt zkusili realizovat i prakticky. O pomoc požádali Mgr. Černou a Mgr. Brukovou. 

Ale nebýt všech, kteří v místních supermarketech a obchodech Tesco hlasovali pro náš projekt, byla by tato snaha marná. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Za tuto částku škola pořídí velké truhlíky, zeminu, nářadí i sazenice. Chybějící finance doplníme z rozpočtu školy. Uvítáme i darované nářadí či semínka nebo sazeničky.

Doufáme, že náš školní pozemek bude zase o něco  krásnější a že brzy budeme moci pozorovat první rostlinky.