Překladatelská soutěž Juvenes Translatores 27. 11. 2020

Mottem EU je: Jednotní v rozmanitosti. Má-li tomu tak skutečně být, měli bychom vedle své mateřštiny znát i jiné jazyky.

Pro všechny, kdo propadli kouzlu cizích jazyků, je překladatelská soutěž Juvenes Translatores pořádaná každoročně již od roku 2007 to pravé.

Překladatelská soutěž na naší škole bude probíhat online (pokud bude distanční studium pro vyšší ročníky gymnázia) 27. 11. 2020 od 11:00 do 13:00 (budete omluveni z výuky). Soutěž probíhá ve všech státech EU a připravuje ji Rada překladatelů při EU.

Úkolem je přeložit text v rozsahu A4 v časovém limitu 120 minut za pomocí slovníku. Povolené slovníky v letošním ročníku: knižní verze slovníků, online verze slovníků, např. Oxford dictionary, Cambridge dictionary, Lingea  (NE GOOGLE TRANSLATOR – práce, které budou přeloženy pomocí tohoto programu, budou vyřazeny ze soutěže). Práce odevzdejte do 13:05 napsané ve Wordu, podepsané vaším jménem a napište vaši třídu. 

Práce budou hodnotit učitelé AJ, kteří vyberou vítěznou práci, která bude zaslána do celostátního kola. 

Přihlaste se u svých vyučujících AJ do 8. 11. 2020. Soutěžní text bude zveřejněn 27.11. 2020 v 11:00 na stránkách www.gymtri.cz.

Těšíme se na vaši účast a vaše překlady.